”Vägledning till god styrelsesed” ger en riktlinje för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i små och medelstora bolag i Sverige.  Boken innehåller rekommendationer som ger vägledning för styrelser och deras uppdragsgivare, ägarna, för att utveckla och effektivisera styrelsearbetet i svenska bolag.  

 Den 1 april släpps den fjärde, reviderade utgåvan av boken. Bakgrunden är bland annat behov av anpassning till nya lagar, exempelvis rapporteringskrav i årsredovisningslagen och förändringar i ”Svensk kod för bolagsstyrning”.    

 – Det har hänt mycket de senaste åren som gjorde att det var dags för en ny upplaga. Boken utgör fundamentet för alla våra utbildningar och vägleder oss i hur styrelsearbete bör bedrivas i framförallt SME-bolag, säger Ulrika Spåls, vd på StyrelseAkademien Sverige.   

 Den nya upplagan är framtagen i samarbete med StyrelseAkademiens partners Cirio, PwC och AIG under ledning av Ossian Ekdahl, ledamot i StyrelseAkademien Sverige och Chef Ägaransvar på Första AP-fonden.

 – En strikt ansvarsfördelning mellan styrelse och bolagsledning är en hörnpelare i den svenska modellen för bolagsstyrning och ”Vägledningen” guidar oss i detta arbete, understryker han. 

 ”Vägledning till god styrelsesed” ges ut av StyrelseAkademien som är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Boken finns till försäljning i StyrelseAkademiens webshop samt som digital, kostnadsfri, upplaga på länken här >>

 

Om StyrelseAkademien
StyrelseAkademien erbjuder bl.a. nätverkande och utökad kunskap om ledning och styrning av företag genom ett flertal olika utbildningar.
Vill ni veta mer om StyrelseAkademien Gävleborg och eventuelt bli medlem kontakta
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-0513581
http://www.styrelseakademien.se/gavleborg

Se aktuella utbildningar https://www.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar/

Medlemsskap 1600:-/år inkl. moms.

Bli medlem du också för att utveckla dig själv och ditt företag eller förening.