Med start onsdag 20 december kommer Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande, och William Elofsson (M), kommunalråd i opposition, att i ett första steg besöka fem företag i Gävle.

– Jag får ofta höra att vi borde göra mer gemensam sak i politiken för att förbättra företagsklimatet. Våra besök är ett viktigt steg för att visa att vi lyssnar på denna feedback och förhoppningsvis kan besöken också bidra till mer samsyn, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Gävle.

Gävle kommuns näringslivsavdelning genomför varje år fler än 200 företagsbesök för att fånga upp behov och synpunkter om företagsplatsen Gävle. Vissa besök genomförs av tjänstepersoner i förvaltningen, vid andra deltar även den politiska majoriteten tillsammans med kommundirektör.
Besöken kan dels handla om att följa upp enskilda frågor, i andra fall handlar det om att bygga kunskap om hur politiska beslut kan påverka företagare i Gävle. Att oppositionsrådet och kommunstyrelsens ordförande tillsammans besöker företag har tidigare inte skett.

De första besöken sker onsdag 20 december.
– Sandvikens kommun, som lyckats att förbättra sitt företagsklimat rejält, beskrev för oss Gävlepolitiker att de tycker att gemensamma företagsbesök varit en framgångsfaktor. Så såklart måste vi testa det och se om vi får en ökad samsyn. Men, till syvende och sist, är det inte bara besöken som kommer att förbättra företagsklimatet i Gävle, utan fler näringslivsvänliga politiska beslut från oss politiker, säger William Elofsson (M), kommunalråd i opposition.

För mer information se
https://www.gavle.se/kommunens-service/gemensamma-foretagsbesok-for-ett-forbattrat-foretagsklimat/

Artikeln publicerad i denna kanal samarbete med Företagsbladet