Tomas Persson, grundaren och ägaren av HealthTextiles, uttrycker sin glädje och uppskattning:
– Vi är oerhört stolta över att ha nått detta mål. Stort tack till vårt team och våra samarbetspartners, speciellt Chris Cadman, Asraa Ziadi och Sonja Hyvärinen på Potter Clarkson AB, som varit ovärderliga i denna process. Vi vill även tacka Christian Krog-Jensen på Karolinska Innovation för att ha introducerat HealthTextiles för Potter Clarkson vid en avgörande tidpunkt då HealthTextiles behövde hitta en ny fullservicebyrå inom immaterialrätt.

Denna strategiska tillvägagångssätt bekräftar vikten av noggrann kommunikation och samarbete inom den internationella affärsdynamiken, speciellt när det gäller att hantera immateriella rättigheter på global nivå.

Företagets framgångar med patentportföljen speglar även bredare trender inom industrin. Forskning visar att startups med patent ofta har högre sannolikhet för en lönsam exit.

– Patent ökar sannolikheten för en exit och storleken på patentportföljen tenderar också att leda till större exits, säger Persson, vilket understryker vikten av strategiskt immaterialrättsskydd.

Med ett patent som löper till år 2038, är HealthTextiles väl positionerat för fortsatt innovation och expansion. Deras teknologiska framsteg i TorTex-tyger är tänkt att revolutionera både hälso- och sportindustrin, vilket banar väg för nya användningsområden och produkter som aktivt kan förbättra människors livskvalitet.

Deras senaste framgång i Indien är inte bara en teknisk bedrift utan även ett exempel på hur genomtänkt och effektivt samarbete och kommunikation kan leda till verkliga affärsmässiga genombrott på den globala arenan.

För ytterligare information kontakta
Tomas Persson
Grundare och ägare
HealthTextiles
www.healthtextiles.com
info@healthtextiles.com
+46 (0)727-302081


Om HealthTextiles
HealthTextiles är en ledande svensk tillverkare med uppdrag att rädda liv och minska kostnaderna för vårdsektorn genom att utveckla innovativa nya vårduniformer och textilier.
Företaget är även engagerat i att förbättra livskvaliteten för kvinnor genom innovativa produkter som menstrosor genom exklusivt avtal med Monthly of Sweden, marknadsledare inom menskoppar i Sverige. HealthTextiles arbetar nära sina partners och investerare för att driva branschen framåt och skapa positiv förändring.