Gävle växer och fler människor vill bo, verka i och besöka staden. Nu planeras för framtiden genom en rad hållbara satsningar på bostäder, järnväg och verksamhetsmark.

Först ut i denna planering är ett program för detaljplan för Gävle Västra, den nya tågstationen vid Gävle sjukhus. Gävle kommun har tagit fram ett planförslag som visar förslag på framtida utveckling i området kring Gävle Västra.

Läs mer och se film här: https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/planer-och-pagaende-byggprojekt-i-gavle/pagaende-byggprojekt-i-gavle/gavle-vastra-ny-tagstation-i-gavle/