– Vi bygger ut och säljer området i etapper för att vi ska få ut tomter på marknaden så fort som möjligt. Det ger oss också en möjlighet att ta tempen på marknaden innan vi bygger ut hela området och vi kan också göra mindre justeringar i till exempel tomtstorlekar, utifrån näringslivets behov, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs hela artikeln här: https://www.gavle.se/kommunens-service/kommunen-saljer-verksamhetsmark-till-naringslivet-i-host/