Det är glädjande att vi förbättrar vårt resultat, det visar att vi är på väg åt rätt håll även om mycket återstår att göra. Vår näringslivsavdelning gör ett bra arbete med att lyssna till och bygga förtroendefulla relationer med Gävles näringsliv och i juni antar vi ett nytt näringslivsprogram som ska vara vägledande för hur vi fortsätter att utveckla våra relationer med näringslivet, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Svenskt Näringslivs enkät skickades ut i början av januari och totalt har 175 företagare svarat på frågorna fram till slutet av mars.

Gävle är på rätt väg, men det är ett långsiktigt arbete och det tar tid att förändra attityder. Kommunen behöver arbeta med att förbättra dialogen med företagen och sin förståelse för företag och företagsamhet, säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

För att förbättra och effektivisera näringslivsarbetet skapade Gävle kommun i december 2019 en ny näringslivavdelning, där näringslivsenheten, internationella kontoret och inköp- och upphandlingsenheten ingår. Kommunen har också valt att lämna kommunalförbundet Inköp Gävleborg för att i egen regi, inom ramen för den nybildade Näringslivsavdelningen, fokusera på att öka kvaliteten och förbättra konkurrensen.

Trots Corona har vi utökat våra företagsbesök och andra kontakter med det lokala näringslivet. Jag tror att den utökade dialogen och att kommunen har initierat ett antal viktiga åtgärder såsom införandet av näringslivskonsekvensanalyser och upphandlingsråd med näringslivet, bidrar till förbättrade siffror. När pandemin är över, ska vi öka våra kontakter ytterligare för att, på bästa sätt, bidra till ett gott företagsklimat i Gävle, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör.

I april redovisade Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner, SKR, sin årliga nöjdkundundersökning bland företagare. Där deltog 370 lokala företag, som haft direktkontakt med kommunen gällande bland annat bygglov, markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd deltog, och i den ligger Gävle kommun fortsatt högt. I år mättes i den för första gången Nöjd upphandlingsindex och där hamnade Gävle på ett sammantaget godkänt resultat.

Det är positivt att företag som har direktkontakt med kommunen är nöjda med vår service. Men vi behöver bli mer lyhörda för vad företagen förväntar sig av oss, så att redan etablerade företag kan expandera och nya företag vill etablera sig i Gävle. Ett gott företagsklimat skapar fler arbetstillfällen och gör Gävle till en attraktiv kommun, säger Helene Åkerlind.

Läs mer om enkätresultatet på www.foretagsklimat.se/gavle