Att endast använda förnybara och fossilfria bränslen är ett av målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Enligt det ska Kommunkoncernens transporter vara helt fossilfria till år 2020, men redan nu är alltså den omställningen klar för Gävle Energi.

¬– Vi har ingen information om att något annat energibolag har kommit så här långt i arbetet med att utesluta fossila bränslen i transporter. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra i branschen genom att föregå med gott exempel, säger Nils Westling, metodutvecklare på Gävle Energi.

Drivmedlet som nu ska ersätta konventionell diesel heter HVO. Det tillverkas av animaliska fetter och rapsolja som behandlas med vätgas, och är 100 procent förnybart. Bränslet innebär både miljömässiga och praktiska fördelar.

– Med HVO reducerar vi koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med fossil diesel. Det är bättre siffror än vad så kallad biodiesel ger, och då är HVO dessutom driftsäkert även under riktigt kalla vinterdagar. Skulle olyckan vara framme och det blir ett spill så är bränslet inte heller giftigt för vattenlevande organismer, avslutar Nils Westling.