Samt slutligen att verka inom de områden som efterfrågats av Gästriklands besöksnäringsaktörer och därigenom stärka dessa.

- Vi är väldigt glada över att vi har hittat en form där vi tillsammans kraftsamlar för ett besöksrikare Gästrikland, vilket kommer att tillföra ett långsiktigt värde för alla parter, säger Johan Tunhult, ordförande i föreningen Gästriklands Besöksnäring.

För mer information se https://www.gastriklandsbesoksnaring.se