Det blir traditionsenlig kase vid Hyttan kl. 20.00. Vårtal av ordförande Sören Calleberg samt presentation av sommarens program på bruket. Dessutom kommer Ockelboartisten Lola Carlsson som bl.a. gjort sig känd för att tolka och sätta musik till Ockelbos mörka 1600-talshistoria med ett framträdande i samband med att kasen skall tändas.

Om Axmar bruk
Axmar bruk är Gästriklands första och hittills enda kulturreservat. Det omfattar en välbevarad hytta, en vacker engelsk park och hamnområdet med utställningslokal och båthus. Axmar bruk ägs av den ideella föreningen Hyttan, som sköter reservatet på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.
Axmar Brygga Havskrog är inrymd i en gammal magasinsbyggnad vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften. Axmar Brukscafé finns i den gamla orangeribyggnaden och på bruket finns även Axmar Bruksbod med Bed & Breakfast.
Föreningen Hyttan tillsammans med ett antal offentliga aktörer samt entreprenörerna på orten arbetar aktivt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål. Det bygger på vår orörda kultur- och naturmiljö.

För mer info se: https://axmarbruk.se

Foto: Ulrike Steiner.