- Före vintern ska det mesta vara klart, berättar Daninge Danielsson som bor på Lövsångaren och varit en av de drivande personerna för att få området klart. Nu finns en ny detaljplan för tomten som slutligen har delats upp i 8 nya tomter med nybyggda dubbelhus, villor och även en del gemensamma arealer. Eftersom området är privat mark då varje husägare äger sin egen gård och alla gemensamt äger resterande mark på området ska det också tillkomma smidesgrindar och staket för att tydligt påvisa detta.

PIRAB Markservice står för anläggnings- och planteringsarbetet som har pågått sen i slutet av juli och till sommaren 2009 ska allt äntligen vara helt klart.
- Vi på PIRAB är väldigt glada och mycket stolta över att ha fått det här fina uppdraget, säger Claes från PIRAB.
- Arbetena sker i nära samråd med de boende och de är både mycket engagerade och kunniga.

Klintbergska tomten som området har kommit att kallas i folkmun har en lång historia bakom sig kantrad med massor av spännande historier. Till en början innefattade gården antagligen någon form av keramikverkstad baserat på de mängder keramikfynd man gjort på gården under Gävle Länsmuseums undersökning av gården 2004. Keramiken daterades till någon gång kring 1600-talet. Detta fördröjde så klart bygget av nya hus på gården.
Huset som förr stod på tomten har också en gång varit till för rektorer på Vasaskolan. Gustav Klintberg som var den sista rektor att bo på tomten har gett namnet Klintbergska tomten som den idag ofta kallas. 1969 då den stora statsbranden hotade att sprida sig över gammelbron var det också han som ledde arbetet att hugga ner gammelbron för att rädda den delen av staden. Trots att branden då var mycket nära klarade sig den delen av staden och huset blev då ett av de mycket få hus som fanns kvar sen 1600-talet och man ville därför inte riva det. Slutet för det stora 1600-talshuset som fanns på tomten kom inte förens under 1990-talet då tomten stod helt utan underhåll och tillslut förföll. En renovering var inte längre ekonomiskt försvarbar och 2003 fick man tillstånd att riva huset för att äntligen kunna skriva en ny detaljplan för området och börja nybyggnationer.Efter ytterligare 5 år och ett antal motgångar är tomten nu nästan klar.
- Det är jättetrevligt att det håller på att bli färdigt och utsikten blir ju mycket finare! säger Tommy Sjödin som bor i närheten.