Tillsammans med Högskolan i Gävle, Uppsala Universitet och Gävle kommun har Gävle Energi ansökt till programmet Futureheat, en del av forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk. Programmet syftar till att ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretag fortsatt ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystem. Ansökan med en projektbudget på knappt två miljoner är nu godkänd och projektet kan startas upp.

- Det känns riktigt roligt, säger Mattias Gustafsson, utvecklingssamordnare Energitjänster på Gävle Energi. I projektet vill vi visa på fjärrvärmens fördelar och hur det tillsammans med solcellstekniken kan utgöra basen för en klimatneutral bebyggelse, fortsätter Mattias Gustafsson.

Projektet kommer att simulera framtida bebyggelse, med olika typer av fastigheter, och området man utgår från är Näringen i Gävle. Näringen är identifierad som ett av sju möjliga områden för utvecklingen av en klimatsmart stad. Målet är att Näringen ska bli en av Europas mest hållbara stadsdelar med en blandning av bland annat bostäder, kommersiella lokaler och kommunal service.
- Energisystem är viktig del i hållbar stadsutveckling och det är spännande att vi på Gävle Energi kan vara med och bidra med det här projektet, avslutar Mattias Gustafsson.

Gävle, 2019-12-06 Gävle Energi AB