2017 var ett rekordår

Det var inte endast inom en sektor som lönsamheten ökade. Såväl e-handeln som bygg- och servicesektorn såg en tydlig tillväxt. E-handeln fortsätter att slå ut den traditionella detaljhandeln, samtidigt som man har sett en ökad trend bland e-handelsföretag som även vill ha fysiska butiker.

Det finns flera anledningar till varför fler vågar ta steget och satsa på att starta något eget. Det beror dels på att det finns en brist på traditionella anställningar och att fler väljer att läsa kurser som företagsekonomi eller eget företagande när de studerar, samt att processen för att starta enskild firma har blivit kortare och enklare. Mer om det kan du läsa här: https://starta-enskildfirma.se/

I dag finns det tjänster på nätet som hjälper innovativa företagare att registrera och starta upp sina verksamheter, och det finns stöd att få under tiden företaget byggs upp – både i form av information och bidrag.

Tydlig tillväxt i vissa delar

Småföretagens lönsamhet var generellt sett uppåtgående i hela Sverige förra året. Men vissa delar ökade mer än andra. Allra bäst gick det för södra och mellersta Sverige, med undantag för Stockholm (Källa: https://24kalmar.se/rekordar-for-smaforetagen-men-det-finns-utmaningar )
I huvudstaden var ökningen endast 10 procent, men den förklarade genom att löne- och hyreskostnaderna överlag är mycket dyrare där. Man såg en ökad lönsamhet för företag i universitetsstäderna. Här finns det flera företag som vänder sig just till studenterna, och som också drivs av studenter, och som erbjuder tjänster som passar deras tillvaro och plånbok.

Sämst tillväxt såg man i de norra delarna av landet. Detta tros bero på att infrastrukturen inte är lika utvecklad som i de södra delarna, och att det är svårare för företag att hitta kompetens, samt ett stabilt klientel.

Det första kvartalet av 2018 fortsatte i samma riktning som det fjärde slutade 2017. Däremot har man märkt en något svagare tillväxt, vilken tros bero på det stundade riksdagsvalet som hålls i september. De branscher som man har sett en minskning är bland annat byggbranschen, som tidigare har blomstrat tack vare bostadsmarknadens boom. Nu har bostadsmarknaden börjat att mättas, och det är inte längre lika många som vill renovera sina hus och lägenheter. I övrigt tros det inte komma att ske några större förändringar för småföretagarna efter valet, och regeringen beslutade tidigare i år att arbetet för att göra det ännu enklare för småföretagare ska fortsätta. Mer om deras engagemang finns på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-fortsatter-att-gora-det-enklare-for-foretag/

Det finns inget som tyder på att den svenska företagsmarknaden kommer att stanna upp under året. Trenden pekar på att vi kommer att se en ökning av konsult- och IT-företag på nätet och förhoppningsvis kommer det i framtiden att bli ännu enklare för personer att följa sina drömmar och våga ta steget att bli egna företagare.