1. Hur ser fysiska och psykosociala arbetsförhållanden ut på tvätteriet, särskilt med avseende på arbetsfördelningen mellan de anställda?

2. I vilken grad leder en ändrad arbetsfördelning (arbetsrotation) till bättre fysiska och psykosociala arbetsvillkor för den enskilde, och till ökad jämlikhet och jämställdhet inom organisationen?

   "Projektet Rotovation skall bidra till ökad social rättvisa, bättre integration och mindre    belastningsbesvär hos företagets medarbetare.  Det skall ske genom mer varierade arbetsuppgifter, tydliga instruktioner, indelning i arbetslag, och dessutom språklektioner på arbetstid." Förklarar Professorn Svend Erik Mathiassen, som ingår i forskningsgruppen och  projektets styrgrupp tillsammans med Marianne Sund, klubbordförande för IF Metall Ockelbo samt Lennart Kinnvall, platschef i Ockelbo och hans ledningsteam.

Projektidén om att studera arbetsrotation, såsom en trigger för en upplevd förbättrad fysisk och psykisk arbetsmiljö, har sitt ursprung i tre delar:

Företagsledningens önskan, att genom omorganisation med arbetsrotation, utveckla en hållbar kvalitetsförbättring, minska arbetsskador och få en bättre samhörighet bland de anställda,

Högskolans forskningsportfölj, som innehöll planering och fondmedel för ett sådant forskningsprojekt.

En idé som kom från ett möte i samband med den Internationella Kvinnodagen i Stockholm 2018.där Marianne Sund, ordförande för IF Metall i Ockelbo deltog.

Projektledningen utgörs av Dr. Jennie Jackson forskare från HiGs Centrum för belastningsskadeforskning med hjälp på plats på Berendsen av Marianne Sund, ordförande för IF Metall i Ockelbo.

"Det här forskningsarbetet är viktigt, eftersom det finns väldigt lite adekvat forskning, och ett stort kunskapsgap, inom området.

Vi utvärderar arbetsrotationens inverkan på den fysiska och psykiska hälsan, de flesta roterar varje timme och har minst fyra olika arbetsuppgifter, och ser hur den ökade kunskapen och arbetsfördelningen påverkar jämställdhet.

En viktig skillnad jämfört med tidigare forskningsstudier inom området, är de tekniskt avancerade mätningar som genomförs på försökspersonerna , såsom t ex EMG-Elektromyografimätningar av muskselaktivitet, acceleratormätningar av arbetsställningar, och EKG-Hjärtaktivitetmätningar. I flera av dessa utrustningar är ofta trådtöjningsgivare viktiga ingående komponenter. I samband dessa mätningar, görs också intervjuer som ger data om hälsa och belastningsbesvär samt psykosociala aspekter av arbetsmiljön och hälsa.

 I ett tilläggsprojekt, som är på gång, får man möjligheten att följa effekten av COVID-19-pandemin på arbetsmiljö, arbetsvillkor, jämställdhet och jämlikhet

Vi är mycket nöjda med det stora intresset för projektet - över 95 % av de berörda medarbetarna har deltagit i rotationsprojektet." säger Jennie Jackson.

Marianne Sund understryker vikten av att projektet visar och förbättrar de utrikesföddas arbetssituation. De har ofta monotona och enformiga jobb och dessutom många gånger har de svårt att klara det svenska språket.

"Viktiga mål för projektet är

- Jämlikhet - lika för kvinnor och män, oavsett bakgrund

- Karriärsutveckling för dem som vill

- Minimering av kroppsskador

- Mera innehåll i arbetet och ökad kunskap om hela processflödet, för att öka motivation och   engagemang." menar Marianne Sund.

Projektet genomförs med

enkäter, intervjuer, videoinspselning samt mätning av hjärtaktivitet, muskelaktivitet, arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelbelastningar.

Kartläggningen av de anställdas och chefernas uppfattningar om vilka effekter, omorganisationen med arbetsrotation och arbetslag (4-7 personer per lag)  kan ha på de fysiska och psykosociala arbetsvillkoren. Jämlikhet- och jämställdhetsstudier, ingår också i projektet.

 

 Om Berendsen:

Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa och hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare.

Vi har 70 års erfarenhet av cirkulära hyrlösningar och genom att äga hela kedjan från design till logistik, tvätt och återvinnning kan vi optimera både miljöprestanda och effektivitet.

Berendsen Textil Service AB ingår i Elis, ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1400 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 26 anläggningar spridda över landet.

I Ockelbo har vi 76 anställda och i Hofors 58.
www.berendsen.se

 

Kontakta gärna Lennart Kinnvall i Ockelbo eller Jens Hed i Hofors för mer information:

Berendsen Textil Service AB, Hamrångevägen 21, 816 31 Ockelbo, 

0297-57 58 00,

 lennart.kinnvall@elis.com

 

Berendsen Textil Service AB, Hoforsvägen 70, 813 91 Hofors,

0290-270 35,

 jens.hed@elis.com