– Den här utbildningen är högintressant och föder många tankar hur det går att skapa värde både för bolag och sig själv som individ, säger deltagaren Ola Christoffersson, som driver bolaget Wallhaga Ekonomikonsulter AB. En viktig del i utbildningen är utbyte av erfarenheter och läraren på utbildningen.
Utbildare Karin Burgaz understryker att deltagarna frikostigt delade med sig av sina erfarenheter och tankar kring styrelsearbete. Genom deras engagemang blev diskussioner och frågeställning otroligt intressanta och givande. 

Rätt fokus i styrelsearbetet ger grunderna och verktygen, för att på ett professionellt sätt kan kunna bidra till att utveckla bolagets lönsamhet och prestation på kort och lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet genom att få rätt kunskap om hur styrelsen och dess arbete kan struktureras. Nästa certifieringsutbildning planeras inom Gävleborg till den 28 april och 5 maj 2022.

En kortare variant av Rätt fokus är "Insikt i styrelsearbete". Det är en utbildning som vänder sig till en bred skara av alla som är intresserad av hur en verksamhet kan styras och ledas och främst då ur styrelseperspektivet. 

Utbildningen finns i många skepnader och anpassas efter beställaren som kan vara enskilda personer, en specifik bolagsstyrelse, en stiftelse eller en ideell förening. Den utbildningen går under en halv dag. Styrelsearbete kan delas upp i fyra olika kompetensområden som man bör känna till om man jobbar med eller i en styrelse. Dessa områden handlar om styrelsens regelverk, styrelsens kompetensbehov, styrelsens ansvar samt styrelsens styrning och strategi. 

Utbildningen gör på beställning men kommer också att finnas som öppen utbildning som det går att anmäla sig till under vintern och våren.
Deltagare på den certifierande utbildningen Rätt Fokus från vänster:
Lotta (Charlotta) Enerud, Hälsinge Smådjursklinik
Ola Christoffersson, Wallhaga Ekonomikonsulter
Kjell Carlsson, Styrelseledamot 
Pelle Palmqvist,  PP Såg o Borr
Emma Palmqvist PP Såg o Borr
Lisa  Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering
Felicia Eklund, Future Position X
Lars-Åke Strömberg Gästrike-Dalasotarn
Karin Burgaz (lärare)
Eva Eriksson Hälsinge Smådjursklinik

För mer information om StyrelseAkademien:
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-051 35 81
https://www.styrelseakademien.se/gavleborg/
 

För mer information om StyrelseAkademien:
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-051 35 81
https://www.styrelseakademien.se/gavleborg/