Det var 150 deltagare från hela länet på plats och stor mediabevakning när dagens moderator Joe Formgren ledsagade åhörarna genom det välfyllda programmet.
Exportrådets vd Ulf Berg hälsade alla välkomna. Han berättade hur exporten har utvecklats med exempel från flera marknader. Han beskrev ökningen av svensk export från 1990 när exporten svarade för 30 % av BNP och 2006 för första gången översteg 50 % av BNP. Exporten till Europa ökar, framförallt till Polen och Ryssland, men vi tappar marknadsandelar i USA och Asien.

Tomas Carlsson, chef för Exportrådgivarna på Exportrådet informerade om småföretagserbjudanden. Gävleborg har drygt 700 exporterande företag och står beträffande exportomsättning på åttonde plats av Sveriges län. Gävleborg positionerar sig därmed som ett starkt exportlän. Det finns många bra förebilder i länet och utrymme för många fler företag som har bra produkter eller tjänster, dvs har fina exportförutsättningar.

En spännande internationell resa bjöd Edsbyverkens vd, Josef Höbenrich, på angående utvecklandet av nya produkter från skidor till moderna kontorsmöbler och nya marknader med exempel från Japan.
Cibes Lift, Johan Strandberg berättade hur man får ut designade plattformshissar till världens alla hörn. De har stort fokus på kunden för att affärerna skall fortsätta att växa och det är en fördel att ha medarbetare med språkkunskaper.

Undertecknad som är exportrådgivare i Gävleborgs län berättade om min roll som resurs till företag som vill diskutera om sin internationalisering för att expandera in på nya marknader. För mindre företag erbjuder Exportrådet ”steps to export” som är ett verktyg för att ta fram en internationell affärsplan. Nästa steg är ett Affärschans-projekt som Exportrådets utlandskontor erbjuder företag med marknadsanalys, partnersökning, besök på marknaden och uppföljning. Branscher som är intressanta är livsmedel, hälso&sjukvård, miljö, gruv- och verkstadsindustri.

Spanien är en alltmer intressant marknad för svenska företag. Fredrik Junestrand, Exportrådets chef i Spanien och Portugal, menade att det finns affärsmöjligheter inom de flesta branscher. Norge, som är näst största exportmarknad efter Tyskland, har många affärsmöjligheter att erbjuda inom verkstadsindustri, olja, miljö och design. Exportrådets Norgechef Sofia Högman talade om den starka norska ekonomin samt behovet av arbetskraft.

Vid paneldebatten kom frågor om logistik, hur kan fler företag samordna sin export respektive export från Gävle Hamn.

Det blev en mycket spännande dag och jag uppskattar verkligen att Josef Höbenreich, vd Edsbyverken och Johan Strandberg, vd för Cibes Lift och medverkande och delade med sig av sina värdefulla erfarenheter samt alla företag och myndigheter som deltog.
Mycket glädjande var också kommentarer från deltagarna som bl.a:
"Jättebra upplägg", "Bra arrangemang, bra föreläsare och tonläget perfekt!", "Bra ordnat, bra initiativ", "Bra upplägg, med moderator och generöst", "Bra balans och värdskap"

Det finns många bra exempel på exportföretag men det finns plats för åtskilliga till.
Jag finns som en resurs för dig, när du vill testa dina exportförutsättningar!

Anita Jonsson
Exportrådgivare
Gävleborgs län