Nedan följer färdigheter och förberedande steg som en blivande redovisningskonsult bör ha i ordning. Genom att vara väl förberedd i förväg kommer en entreprenör eller erfaren företagare att upptäcka att inlärningskurvan och de moment som kan kräva "att man stannar upp innan man börjar om" kan bli färre än vad de annars skulle vara.

Utbildning av hög kvalitet och relevant erfarenhet

Alla konsulter, särskilt de som är involverade i hjälp med redovisning, har en uppsättning färdigheter som de måste ha erfarenhet av och som de bör vara välutbildade för. Att skaffa sig en kandidatexamen inom detta område kan vara optimalt. Men i de fall då många års erfarenhet och ett dokumenterat resultat kombineras med vissa tekniska kunskaper kan undantag göras.

Konsulten, särskilt en frilanskonsult, bör se ut som en expert för potentiella kunder. Att föra och uppdatera noggranna register är en del av denna process. Alla tidigare prestationer, relevant arbets historia, titlar och uppgifter som visar på en beprövad erfarenhet kan finslipas och paketeras i en form som gör den blivande frilansaren tilltalande för dem som behöver hans eller hennes tjänster.

Personlig presentation och nätverkande

Att vara entreprenör, frilansare eller nybliven affärsinnehavare gör bevisbördan lite brantare. Utöver de metoder som används ovan spelar kontinuerligt nätverkande en stor roll för att bygga upp ett kvalitetsrykte som gör att munnen sprids och nya kunder kommer. Enligt finansbloggen Investikon, är olika delar av företagsvärlden är reglerna tydliga: klä dig på rätt sätt, skaffa lämpliga visitkort, ge dig själv tal- och kommunikationsutbildning för att få fram ditt budskap och övertyga andra om deras behov av dina tjänster.

När det gäller redovisning konsultationer och andra affärsverksamheter är det andra regler som gäller. De gäller särskilt för frilansare och entreprenörer. Ju mindre du deltar i ett traditionellt storföretag, desto mer nödvändigt är det att ta med dig de professionella egenskaper som behövs i det företaget till din personliga presentation. I många fall har du inte ett kontor och en vacker byggnad för att hjälpa till att marknadsföra din tillförlitlighet; i själva verket är du det första fönstret för hur väl din verksamhet fungerar och hur bra kvaliteten på ditt arbete kan vara.

Att tillhandahålla olika redovisningstjänster som frilansare eller entreprenör kräver nödvändig utbildning och erfarenhet, men det kräver också mer. Bokförings Konsultation på individ- eller små företagsnivå kräver också att man lär sig hur man införlivar de metoder som ett framgångsrikt företag använder i denna frilans värld.