Tryggve och Johan i Torresröd – far och son som utvecklar lansbygden.

Tryggve och Johan Leandersson bor på gården Torresröd 1:9 som ligger strax utan för Kode i Kungälvs kommun i Bohuslän.

Gårdens verksamheter har skiftat en hel del genom åren och ägarna har anpassat verksamheterna till utvecklingen på marknaden och i samhället. De har inte bara baserat förändringarna på den ursprungliga jordbruksdriften utan också börjat verksamheter med produkter som efterfrågats på marknaden.

Gården ligger vackert i en lummig dalgång och Tryggve, som äger gården, vinkar inbjudande när vår bil svänger in på gårdsplanen en solig dag i augusti 2022.

Tryggve berättar att

- Förfadern Leander Andersson köpte gården år1871. Sedan har den gått i arv och Tryggve är 4: generationen. Sonen Johan blir sannolikt den 5:e generationen.

- Det började med ett traditionellt jordbruk med kor, hästar, grisar och andra djur som hör det traditionella jordbruket till och det fortgick så fram till att jag tog över gården år 1990.

År1957 startade Tryggves far minkfarm, sedan blev det rävar år1976 och sedan minkfarmen upphörde år 2013 och rävfarmen år 1989 utvecklade Tryggve sågverket.

Sågverket började som ett komplement till jordbruksdriften redan år 1986. Jordbruket har successivt minskat i betydelse, men ändå varit ett stöd i ekonomin. Under ett antal år utarrenderades jordbruksmarken, men från och med i år 2022 har sonen Johan skördat hö och sålt.

Sågverket är idag en viktig del av den totala ekonomin. Det producerar för eget bruk och för egen vidareförädling genom hyvling och listtillverkning.  Legosågning för olika skogsägare är en betydelsefull del av verksamheten. Efterfrågan är stor då det inte längre finns så många mindre sågverk som tar hand om små kvantiteter av timmer.

Sågverket består av dels en större bandsåg och dels av en cirkelsåg. Bandsågen sågar stocken i plank och bräder i olika tjocklekar skiva för skiva tills stocken är genomsågad i sin helhet. Bladet kniper inte på grund av att den delen av stocken som inte är genomsågad skapar utrymme för sågbladet att gå fritt. Bandsågen används för grovt timmer.

Cirkelsågen används för övrigt timmer och kantsågning av bräder och plank i önskade bredder.

Virket torkas dels på gammalt sätt genom att ”ströa” ute eller i torkrummet. När man ”ströar” läggs smala träremsor mellan virkeslagren så att luften kan torka virket.

Äpplet faller inte långt från trädet sägs det. Så är fallet på Torrseröd också. Tryggves son Johan född år 1992 är redan igång som företagare med mekanisk verkstad och i kompanjonskap med fadern.

Johan började som företagare år 2012 med minkar, som han slutade med år 2013. Tryggve och Johan har ett antal minkskinn liggande i lager i Köpenhamn och säljer när priserna är förmånliga.

Johan berättar

- Jag statade verkstadsföretaget när jag slutade med minkarna.

- Min första produkt var hållare för mjölkglasflaskor, som jag sålde i 700 exemplar. Produktionen upphörde efter två år då man upphörde med att tappa mjölken på returglasflaskor och uteslutande förpackade den i pappkartonger.

- Nuvarande produktion är inriktad på järnräcken, -grindar, -eldkorgar och köksbord i trä och metall.

Johan och hans företag tillverkar och säljer grillar till Västkuststiftelsen, som de ställer ut i sina skötselområden.

Johans utbildning i hustimring ledde till produktion av små timmerhus. Tyvärr fick den produktionen läggas ner på grund av den prismässiga  konkurrensen med Litauen.

Johan berättar vidare

   -Nu satsar vi också på att göra bränd träpanel för husfasader. Det är ett naturligt sätt att skydda trä mot röta. Metoden är överlägsen järnvitriol, som innehåller salt och därmed drar fukt till sig som ger rötskador.  Vi driver utvecklingsarbetet med panelen inom ramen för ett Leaderprojekt.

Både Tryggve och Johan betonar värdet av utbildning. Tryggve har gått på Dingle lantbruksskola och Johan har gått på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga, Fordon och Transport på Mimers Hus  i Kungälv. Den senare utbildningen resulterade bland annat i körkort för lastbil. Johan kompletterade sin utbildning med utbildning i småskalig virkesförädling vid Biologisk yrkeshögskola i Svenljunga.

Vårt besök avrundar vi med en titt på och i det lilla egenproducerade timmerhuset, som ligger vackert i dalsluttningen.

Det har varit ett lärorikt och trivsamt besök på Torresröd, som under året haft besök även av representanter för Småsågarnas Riksförbund. ”Vi hade ett givande, ömsesidigt kunskapsutbyte,” berättar Tryggve..

Klicka på bilderna för att få fram texten.

Faktaruta

Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Sveriges Småsågares Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. 

 

Läs fler atiklar i svenskpress.se med olika innehåll