Det är varken höga arbetsgivaravgifter, snåla banker eller tuff konkurrens som är de största utmaningarna för landets små och medelstora företagare. Ett flertal undersökningar under senare år pekar i stället ut bristen på lämplig arbetskraft som den enskilt viktigaste frågan.

Uppenbarligen finns det ett matchningsproblem på arbetsmarknaden. Företagarnas medlemmar, många med små- och medelstora företag, söker människor med rätt kompetenser och kunskaper. Men de har inte lätt att hitta rätt.

I Företagarnas rapport "Det är attityden, dumbom" visas att det är egenskaper som att ha rätt attityd, vara ansvarstagande och självgående ofta är avgörande när företagen ska rekrytera personal. Samtidigt är det just dessa egenskaper som är svåra att hitta.

Det finns en stor potential i de små och medelstora företagen, givet att rätt kompetens finns att tillgå. Flera aktörer spelar en viktig roll för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden – politiker, skolan och företagen. Det krävs politiska reformer för att säkerställa kompetensutveckling bland företagens anställda, skolan behöver bland annat återinföra obligatorisk prao och landets företagare kan behöva tänka igenom sina rutiner för att lära upp nyanställda, de kan inte räkna med att få in personer som är flygfärdiga från dag ett.

Men även individen har ett ansvar. Rapporten visar på många arbetssökandes orealistiska förväntningar på arbetsmarknaden. Det finns gott om relevant information om hur arbetsmarknaden fungerar i verkligheten - den behöver fler ta till sig.


*Lediga jobb: Antalet lediga jobb totalt vid mättillfället avser tjänster till vilka arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte tillsatt någon.

*Vakanser: Vakanser avser obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart.

*Källa: SCB, Konjunkturstatistik över vakanser, kvartal 4 2016