Ta en gammal bil...
Martin Gunnarsson var en av tre studenter på Centrum för Miljö- och Utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet som funderade på hur man skulle minska fossilbränsleberoendet i transportsektorn. I ett projektarbete tog man äldre biogasbilar, renoverade dem och började hyra ut dem.

Vad är biogas?
Biogas görs av kompostrester och avloppsslam, restprodukter som vi gärna vill bli av med men som fortfarande innehåller en hel del energi. Det kan produceras i kommunernas avloppsreningsverk och är helt koldioxidneutralt.

Dela på bilen
En annan del av idén är att bilarna hyrs ut. Då behöver inte alla ha egen bil utan kan dela på resurserna och låna en bil när man behöver den. Detta är naturligtvis svårare på landsbygden där man har mindre av kollektivtrafik, men visst går det att ändra sina vanor en del genom samåkning och andra drivmedel som biogas eller el genererad av förnyelsebara källor. Martin och hans kollegor har valt ett positivt angreppssätt på detta utan pekpinnar, mer för inspiration, och det funkar!

Prova själv
Martin Gunnarsson kommer till Energidagen i Järbo den 12 april med en biogasbil som allmänheten får provköra och han kommer att hålla ett kort föredrag om sitt projekt.

Mer information om konceptet hittar du på http://www.biobiluppsala.se/konceptet-biobil/

Se också dokumentären som sändes på TV förra veckan: http://www.ur.se/Produkter/181724-Energy-bits-Biobil

Mer information om Energidagen finner ni här: http://www.omstallningjarbo.se/framtidsv14/.
Kontaktperson Bo Lusth, tel 076-780 97 00.