Elen har möjliggjort hela vårt moderna samhälle. Förutom att ge oss ljus och värme har elen möjliggjort en fantastisk industriell utveckling och revolutionerat allt från hushållsarbete och sjukvård till kommunikation och fritid. Idag kan vi inte föreställa oss en vardag utan el. Om inte annat blir det väldigt tydligt de få gånger vi har strömavbrott. Sveriges elföretag är också tillsammans med övriga energibranschen vårt lands viktigaste ekonomiska motor.

– Vi tyckte det var dags att ge elen den positiva uppmärksamhet som den förtjänar säger Ida Lindahl, kommunikatör på Sandviken Energi. Inte minst är det viktigt att också lyfta fram den nyttan som elen ger och de miljövinster som faktiskt kan uppnås med effektiv och klimatsmart elanvändning.

Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Först användes den till belysning i industrin, på gator och i hemmen. Nu använder vi den till snart sagt allt, vårt samhälle bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. I Sandviken går historien tillbaka ända till 1914.
– Räknar man årtalen så blir det ganska tydligt att Sandviken har ytterligare ett jubileumsfirande att se fram emot. Det är precis hundra år sedan Yttre Sandvikens Belysningsaktiebolag grundades vilket betyder att Sandviken Energi fyller 100 år, säger Ida Lindahl.

Varje år investeras även tiotals miljarder för en trygg och tillförlitlig tillgång till prisvärd el. Det skapar tusentals arbetstillfällen, teknisk utveckling och exportintäkter. Den svenska produktionen sker redan idag till 97 procent med mycket små utsläpp av koldioxid. En god och säker tillgång till el tillverkad med goda klimat- och miljöprestanda utgör grunden för ett hållbart samhälle. Fortfarande saknar 1,3 miljarder människor i världen el.

– Vi är övertygade om att energi i allmänhet och el i synnerhet kommer fortsätta att ha en given och avgörande roll även i morgon - inte minst då hållbarhetsaspekterna av samhällsutvecklingen ökar i betydelse, säger Ida Lindahl.

– Vi ser en framtid där vi med hjälp av både medvetna användare och tillämpad teknik använder energin så smart och effektivt som det någonsin går, avslutar Ida Lindahl.