1994 röstade vi i Sverige för en utökad handel och att verka för ett bättre Europa tillsamman med övriga EU-länder. I mellantiden ser vi att EU-medlemskapet skapat en kritisk debatt beträffande en ökad centralisering som tvingar Sverige att t.ex stötta upp sedan tidigare misskötta ekonomier i andra delar av Europa och att EU vill ta kontroll över det svenska skogsbruket och hotar den svenska arbetsmarknads/lönemodellen. Effekten av att EU tagit kontrollen över viktiga delar av energiförsörjningen har varit katastrofal. 

Enligt den senaste undersökningen från SCB (nov 2021) så är den svenska opinionen beträffande Sveriges EU-medlemskap fortsatt högt. 
- Trots en näst intill obefintlig offentlig debatt, så påvisar de sista siffrorna från SCB att antalet svenskar som är kritiska eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap representerar 42,6 % av väljarkåren d v s dryga 3 miljoner väljare. När det gäller ett eventuellt införande av Euron är motståndet hela 63 %. Vi menar dock att de verkliga siffrorna kan visa sig vara betydligt högre om en saklig debatt förs om detta, säger Ulf Ström, ordförande för Swexitkoalitionen.

Från att ha varit en handelsunion har nu EU förvandlats till en transfer- och skuldunion. Britternas tidigare beslut att lämna unionen visar som ett exempel på bristerna inom unionen och hur odemokratiskt den är uppbyggd.  
- Över hela unionen har befolkningar upplevt hur EU-eliten har prioriterat euron och bankerna före vanliga människors livsvillkor, menar Amineh Kakabaveh.

Swexitkoalitionen och Folkrörelsen Nej till EU kommer därför uppmana riksdagspartierna att låta Sveriges folk få säga sitt om EU-medlemskapet i demonstrationen på Sergels Torg den 5 mars kl 15.
- Den svenska opinionen angående EU-medlemskapet växer. Det borde således ligga i politikernas eget intresse att få verifierat vilket mandat de har från svenska folket i EU-frågan. Alternativet är att de kommer att få stå till svars inför de kommande generationer som kommer att få betala för vad EU-medlemskapet kostar oss, säger Per Hernmar, ordförande, Folkrörelsen Nej till EU.

De flesta av de löften de EU-positiva politikerna utlovade inför folkomröstningen 1994 har inte infriats och i skuggan av pandemin utvecklas flera EU-länder alltmer i en totalitär riktning och bort från demokratin. 
- Efter mer än 25 år med EU är det dags för en ny folkomröstning – där svenska folket tillåts att avgöra huruvida Sverige ska vara kvar i EU eller inte. En folkomröstning skulle också ge kommande regering en tydlig signal om folkets vilja i denna avgörande demokratiska fråga, fortsätter Amineh Kakabaveh.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Ström, Ordförande, Swexitkoalitionen, mobil. 0733-24 82 90
Per Hernmar, Ordförande, Folkrörelsen Nej till EU, mobil 704-71 54 18
Amineh Kakabaveh, Riksdagsledamot, e-post amineh.kakabaveh@riksdagen.se


Om Swexitkoalitionen
Swexitkoalitionen är en tvärpolitisk organisation som verkar för att få till en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap.
Internationell samverkan och handel med omvärlden är en förutsättning för Sveriges välstånd. Idag mer kritiskt än någonsin. ​​Varor, tjänster, människor och kapital rör sig allt snabbare och i ökande takt över landsgränserna. Vi lever nu i en global värld. 
Den Europeiska marknaden är kritisk för Sveriges välstånd. Men det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.
Genom att bli medlem i Swexitkoalitionen verkar du för ett självständigare och mer välmående Sverige. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.

För mer information se
www.swexitkoalitionen.se