– Tipsa gärna entreprenörer ni känner som vill expandera utomlands om de fina möjligheter som erbjuds genom Ahlgrens Donationsfond, hälsar Peter Candell, ordförande i fonden. Sista ansökan i är den 31 oktober och vi har redan fått in ett antal ansökningar. Men vi vill gärna ha in fler då vi vet att det finns många duktiga entreprenörer i regionen som har potential att kunna etablera sig och växa internationellt. Så varmt välkomna med er ansökan!

Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige.

• Framgång genom internationell handel i familjen Ahlgrens anda. I ansökan ska redogöras för åtgärder som avser etablering på en eller flera internationella marknader. Donationsfonden kan exempelvis stödja en trovärdig plan där mottagaren inte har möjlighet att kartlägga marknaden på egen hand.

• Andra exempel är åtgärder för att sprida information, kringkostnader vid etableringar, företagsförvärv eller marknadsundersökningar. Även deltagande på mässor, studiebesök, eller utbildningsinsatser kan stödjas av fonden.

Berätta i fritext om din idé, som öppnar upp för internationell handel i någon form för ditt företag, organisation eller som privatperson.
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2021.

För mer information se:
https://ahlgrensdonationsfond.se
Se ansökan här:
https://ahlgrensdonationsfond.se/ansokan