– Det finns ett stort politiskt tryck att Sverige ska uppnå FN:s miljömål, därför är det viktigt för Trafikverket att följa upp och minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, säger Martin Stridh som är miljöspecialist på Trafikverket. Vi gör klimatkalkyler i alla projekt, men det skulle vara väldigt bra att få fram verkliga data som bygger på den faktiska förbrukningen.
 
Ett av de områden som kommit långt är underhåll av vägar, som är Svevias ansvar. Det handlar om snöröjning, men även underhåll av vägar, vägräcken, gräsklippning utmed vägar, skylttvätt, reparationer med mera.
 
Svevia utför dessa arbeten dels själva dels via lokala entreprenörer runt om i Sverige. Det är en rad olika arbetsfordon som används. De flesta drivs med diesel
idag. Trafikverket har i ett projekt som Svevia utför ställt krav på att minst 20 procent av de fordon som används ska drivas med biodrivmedel, el eller biogas.
För att få kontroll över hur läget ser ut nu, och kunna ha något att utgå från, startade Svevia ett projekt för att undersöka hur man på ett effektivt och automatiserat sätt kunde få fram dessa data. Samtidigt sökte och fick man bidrag från Trafikverket för att kunna genomföra projektet.
 
BM System, som är experter på GPS-baserade lednings- och uppföljningssystem, till exempel vinterväghållning, har samarbetat med Svevia under flera år. Svevia och deras entreprenörer använder redan deras uppföljningssystem för snöröjning, saltning och sandning. Det nya miljökravet kunde byggas in som ett tillägg till det systemet. På så sätt var den första versionen i funktion redan efter ett halvår.
 
Svevia provade bränsleuppföljning i två uppdrag, i Västra Södertörn och i Arjeplog med start under sensommaren 2020. Då använde man schabloner för hur mycket CO2-olika arbetsmoment genererade för att kunna testköra systemet och utvärdera hur det fungerade. Under hösten har man uppgraderat systemet och använder nu riktiga data som hämtas från fordonens CAN-buss via fordonstillverkarnas API-tjänster.
Systemet genererar på så sätt både färdsträckor och bränsleförbrukning. I och med det får man fram de exakta värdena på bränsleförbrukning från varje fordon och varje tur.
 
Förbrukningen varierar mycket beroende på vad fordonet används till. Att snöröja eller isriva är betydligt mer resurskrävande än att bara transportera fordonet. Svevia rapporterar in sina värden månadsvis.
 
De värden som man nu får fram ligger som grund för det framtida miljöarbetet när det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Med systemet som nu är framtaget finns alla förutsättningar för att metodiskt hitta sparmöjligheter. Det långsiktiga målet för Svevia är att få alla aktiviteter som utförs att gå mot CO2-neutralitet, det vill säga ingen klimatpåverkan alls.
 
Informationen som systemet genererar kommer bland annat att ge underlag för hur man ska förbättra logistik (körsträckor, vägval, rutter), var bästa plats är för lager och uppställningsplatser, samt hur man kan minska tomkörning och transporter mellan olika uppdrag. Det här är applicerbart på en mängd olika branscher för transport, drift och underhåll där fordon är inblandade.
 
– Vi är mycket nöjda med det nya systemet, som kommer att ge förutsättningar för att uppfylla de krav som Trafikverket har satt upp, säger Anders Lindström, ansvarig för miljöfrågor på Svevia. BM System har gjort ett bra arbete på kort tid och det här gör att vi har ett bra utgångsläge för framtida förbättringsåtgärder.
 
BM System är ett mjukvaruföretag specialiserade på utveckling av ledningssystem för verksamheter med mobila resurser. De har närmare 30 års erfarenhet av teknikområden som positionering, GPS och Mobildata och utvecklar egna produkter samt kundanpassade lösningar.

Läs mer på bmsystem.se
 
För mer information, kontakta
 
Per Bergström, VD BM System
0708-500 508
perb@bmsystem.se
 
Mats Wärme, Key Account Manager BM System
0725-215 554
matsw@bmsystem.se