– Forskare i Sverige och över hela världen vill använda SKA-teleskopen för att ställa några av våra största frågor om universum, säger professor John Conway som är föreståndare för Onsala rymdobservatorium som tillhör Chalmers tekniska högskola. 

Med känslighet som inte tidigare kunnat uppnås kommer teleskopen att undersöka gåtor som den om mörk energi, den mörka materian och magnetismen i kosmos. De kommer också att studera galaxerna utveckling, testa Einsteins teorier och söka ledtrådar till livets ursprung.

Avtal som öppnar dörrar för svensk industri
Samarbetsavtalet mellan Chalmers och SKA-observatoriet undertecknades den 30 september av Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Philip Diamond som är generaldirektör för SKA-observatoriet.

Den mellanstatliga organisationen SKA-observatoriet (Square Kilometre Array Observatory – SKAO) bildades tidigare i år. Observatoriets två vidsträckta teleskop, som placeras vid avlägsna platser i Sydafrika och Australien, bildar tillsammans en av seklets viktigaste forskningsanläggningar.

– Med det nya avtalet på plats intar Chalmers en ny officiell roll och leder svenska intressen i bygget av SKA-observatoriets jättelika teleskop, säger Chalmersprofessor Lars Börjesson som är ledamot i styrelsen för SKAO.

Centrum ska leverera analysklara mätningar
Det nya avtalet innebär att svenska företag nu får tävla om industrikontrakt på lika villkor som SKAO:s nuvarande medlemsländer.
Avtalet innebär även ett klartecken för etableringen i Sverige av ett av SKAO:s regionala centrum för databehandling. Dessa centrum ska göra störtfloden av data från SKA-teleskopen hanterbart och leverera analysklara mätningar till forskarna. 

Läs mer om projektet på chalmers:
https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/SKAO-Chalmers-avtal-radioteleskop.aspx

Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.