Vi vet att tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. De positiva effekterna av förebyggande insatser är ofta dolda och beslutsfattare riskerar att se bara de initiala kostnaderna och sakna överblick över summan av alla effekterna.

- Brynäs IF och En bra start har i uppdrag att initiera, driva och utveckla samverkan för att bygga långsiktiga lösningar som fokuserar på att öka medvetenheten om barns rättigheter, stärka barnen i deras rättigheter och stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start både i vuxen¬ och arbetslivet samt att inspirera fler att vilja göra samma sak. I allt vi gör har vi ett främjande och förebyggande perspektiv och prioriterar att bygga upp aktiviteter som är återkommande för att hålla långsiktigt framför kortsiktiga och enstaka satsningar, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef i Brynäs IF.

En bra start har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på de satsningar och val som görs. En långsiktighet som tydliggörs utifrån mätbara effekter och samhällsvinster. Genom våra tre verksamhetsområden, Kompis, Rörelse och Sysselsättning skapar vi förutsättningar för fler att få en bra start i livet. Genom att varje år presentera en socioekonomisk effektrapport vill vi visa vad vårt arbete inom En bra start faktiskt ger. Tillsammans med våra huvud- och officiella partners har det nu blivit dags att presentera socioekonomiska rapporten av En bra start, för verksamhetsåret 2022/2023.

Syftet med rapporten har två delar. Det interna syftet är att ge stöd och underlag för En bra start, Brynäs IF, att planera, leda och utveckla verksamheten vidare i samverkan med våra officiella och huvudpartners. Det externa syftet är att ge olika intressenter möjlighet att få inblick i och värdera föreningens insatser och visa på relevansen av våra val.

- Vi är stolta över det arbete vi gör inom ramen för En bra start, med styrkan i vårt varumärke och den kraftsamling vi gör tillsammans med partners kan vi skapa goda förutsättningar för att på ett systematiskt sätt tackla samhällsutmaningarna vi ser i vår region. Vi behöver fler barn- och unga som klarar skolan med godkända betyg, det är glädjande att se att verksamheten ger så stor effekt, men vill fortfarande framåt, säger Alexander Corpeno Bäcklin, verksamhetsansvarig för En bra start.

Verksamhetsområden Kompis, Rörelse och Sysselsättning har formats för att möta utmaningarna vi har idag i Sverige, Gävleborg och Gävle när det gäller att höja utbildningsnivån för barn och unga, hejda trenden av ökad psykisk ohälsa bland barn, få fler ungdomar i meningsfull sysselsättning, ge fler barn möjlighet till lek och rörelse samt öka förutsättningarna för att barns rättigheter blir tillgodosedda och upp- märksammade.

Tillsammans med Brynäs IF:s största partners erfarenheter och kunskaper bygger och utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Alla olika partners har olika bevekelsegrunder till sitt engageamng i En bra start men gemensamt är den genuina satsningen på nästa generation. Centralt för alla där just barnen är en utpekad målgrupp.

Sandvik Coromant har varit huvudpartner sedan 2018, sedan start letade man efter vägar att bidra till att göra mer, göra bättre, att göra något större i närområdet. Oavsett om du är liten eller stor aktör, företag eller förening, så behöver du bidra till en bättre värld om du vill vara relevant framåt i tiden. Med den rena dräkten, En bra start och vår partnerstrategi från exponering till samhällsnytta ligger vi rätt i tiden och vi känner att attraktionskraften att bli en del av det ökar för varje år.

- Det viktigaste för oss är att barn och unga i vår region får möjlighet till en bra uppväxt och skolgång. Inte bara för deras eget välmående utan också för att det i framtiden i vår region skall finnas tillgång till den kompetens vi och andra företag behöver. Att bidra till regionens unga skapar också en intern stolthet som vi gillar säger Mats Söderström, Head of Experience and Brand, Sandvik Coromant.


Med målet att skapa goda förutsättningar för nästa generation klev LF Gävleborg in som samarbetspartner till Brynäs iF och En bra start. I flera rapporter och undersökningar ser vi att det är avgörande att arbeta med långsiktigt förebyggande sociala insatser.
- Därför driver vi aktivt och medverkar i flera olika typer av förebyggande insatser som främjar gemenskap, integration och möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Ett exempel är En bra start. Vi har länge sett det stora behovet av ökad närvaro i skolan, med fler trygga vuxna och så vidare. Därför känns det rätt att möjliggöra det, men också fint att få ett kvitto på att En bra starts verksamhet verkligen ger resultat, säger Per-Ove Bäckström, VD vid LF Gävleborg.

En annat verksamhetsområde som bygger på kraftsamlingen partners emellan är området som berör sysselsättningen. Med effektmålet att öka sysselsättningsgraden för individer utanför arbetsmarknaden har Clockwork valt att växla upp partnerskapet med Brynäs IF och En bra start.

- I vår verksamhet fokuserar vi på bemanning, rekrytering, stöd och matchning. Därför är vårt samarbete med Brynäs IF och En bra start en extra bra matchning eftersom våra verksamheter brinner för samma frågor, att öka sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten och framför allt jobba för en mer jämställd idrott. Tillsammans ska vi skapa en bättre region där barn och unga trivs och får bra möjligheter, vi ser i rapporten att vi är mer än rätt väg, tiderna är utmanande nu så vi behöver fortsätta kämpa, men vi är stolta över vad vi kommit så långt, säger Petter Lundgren, VD på Clockwork.

Läs rapporten och ta del av våra effekter här:
https://drive.google.com/file/d/1vOa6PLswJ46JUqYW7851o2wnwf3T6E64/view


Några utplockade delar att lyfta fram ur rapporten är:

• 33 olika skolor i 9 kommuner i vårregion (Gästrikland, Hälsingland ochNorduppland) deltog i kompissnack

• 8551 barn har deltagit i Kompis-snack detta verksamhetsår

• 1200 barn och pedagoger deltog iBarnkonventionens dag

• Ca 1000 gosedjur skänktes vidare till behövande familjer från En bra startmatchen

• Digitala kompisuppdrag gick ut till 45 skolor i 11 kommuner varje vecka.

• Ca 800 barn deltog i aktiviteten Playday fredagen den 4/11

• Ca 800 barn deltog i aktiviteten Playday torsdagen den 2/3

• 8700 biljetter till SDHL delades ut

• 17000 SHL-biljetter delades ut

• Utrustning är placerad i alla ishallar i Gävle kommun och i Sandviken

• 12 personer deltog i höstens Ledarskapsakademin med nöjdhet 9,5 på10 gradig skala• 12 personer deltog i vårens Ledar-skapsakademin med nöjdhet 9,5 på10 gradig skala

• 80 företag deltog i Jobb- och utbildningsmässan

• Ca 800 ungdomar besökte mässan under dagen (ca 300 ungdomar kom på förra årets mässa)

• Fyra företag samt 20 UF-alumnerdeltog i aktiviteten En bra start på bortaplan i Örebro 13/1

• Sex företag samt 60 UF-alumnerdeltog i aktiviteten En bra start på bortaplan i Luleå 28/2

• Tio UF-alumner deltog i aktivitetenLedare för en dag 17 - 18/11

Läs mer: brynas.se/enbrastart

För mer information kontakta
Jakob Westerlund
En Bra Start
Brynäs IF
+46 (0)76 - 813 00 01
Jakob.westerlund@brynas.se

Se intervjun med En bra starts aktivitetsansvarig Alexander Corpeno Bäcklin här​
https://www.youtube.com/watch?v=9UcPXen08Yg