Leo Andersson är i slutet av sin tjänstgöring som tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt.
Han läste juristprogrammet vid Stockholms universitet och påbörjade sin tingstjänstgöring direkt efter studierna.

Leo har ett stort intresse för tvistelösning och har under sin tid på tingsrätt fått erfarenhet av handläggning av såväl större som mindre tvistemål. Han läste under studietiden en specialkurs om svensk och internationell skiljemannarätt och skrev sin uppsats om skiljeförfaranden och andra tvistlösningsmekanismer på internet.

Under studietiden studerade han utomlands i Sydney och Prag. Förutom att resa gillar Leo att träna och vara ute i naturen. Förra sommaren besteg han Kebnekaise och i år har han som mål att gå Kungsleden.

Bonde Barzey advokatbyrå arbetar nationellt och internationellt, främst inom IT-rätt, dataskyddsförordningen (GDPR) & svenska dataskyddslagstiftningen, affärsjuridik, immateriella rättigheter och bolags- och associationsrätt. Likaledes har vi stor kompetens inom bolagsstyrning och efterlevnad. Välkommen till den personliga advokatbyrån där vi tillsammans skapar starka allianser.

Ni når oss via hemsidan http://www.bondebarzey.com och på
Instagram https://www.instagram.com/bondebarzey/