Brynäs är att vår regions viktigaste ideella varumärken och Brynäs framgång är Gävles framgång. Det är därför av största vikt att vi som arbetar politiskt stöttar både Brynäs IF och hela idrottsrörelsen i Gävle. Med anledning av den debatt som nu blossat upp kring alkohol och idrott i allmänhet men Brynäs engagemang i Läkerol Arena så vill jag ge några kommentarer kring beslutet.
För det första så kan man tycka vad man vill om idrott och alkohol i kombination men det är ett faktum att vi idag har fått moderna multiarenor där man kan se ishockey i det här fallet, och då äta en bit mat och dricka en öl till, eller att man köper en öl i pausen. Det är naturligt att det blir mycket folk i pauserna när en match är 3 x 20 minuter med 6 500 besökare, och dessa 6500 besökare uppsöker inte bara barer utan även kiosker och toaletter mm. Att det är osedvanligt mycket folk då i en bar är alltså inte särskilt konstigt eller märkvärdigt för mig, och inte heller ett skäl enligt min mening att besluta om ett indraget tillstånd, vilket jag också framförde på mötet eftersom jag är ordinarieledamot i socialnämnden för moderaterna i Gävle kommun. Jag var alltså själv med vid mötet då beslutet fattades av Socialnämndens individutskott. Jag hade kunnat reservera mig mot beslutet men valde att inte göra det eftersom det presenterades från den föredragande tjänstemannen att det inte fanns några andra beslutsmöjligheter enligt lagen än att dra in tillståndet. Det som tydligen är allvarligast enligt lagen är det administrativa misstag som Brynäs har gjort genom att man inte anmält de förändringar i styrelsen som lagen kräver. Om det är på det sättet, att ett sådant misstag kan få så allvarliga konsekvenser, där det inträffade inte står i rimlig proportion till vad som hänt, så kanske det är så att alkohollagen måste förändras, så att vi som politiker får rätt att fatta andra beslut, men det får också den kommande juridiska prövningen utvisa.
Min personliga uppfattning är att det ska få serveras alkohol på Läkerol arena, och att man som besökare ska kunna sig trygg och säker på Läkerol Arena. Det är också viktigt för rättsäkerheten att alla behandlas lika inför lagen. Som politiker är man inte insatt i lagen utan vi måste i alla lägen kunna lita på våra tjänstemän i Gävle kommun vilket den fortsatta juridiska prövningen får utvisa vilket som var rätt.

Anders Jämthagen.
Idrottsälskande Moderat i Gävle kommun!