Varför ska man lämna Svenska kyrkan?

Det finns många olika anledningar till att man kan gå ur Svenska kyrkan. De vanligaste orsakerna är:

 • Man har tappat sin tro: Om du inte längre tror på kristendomen eller Svenska kyrkans lära kan det kännas fel att vara medlem.
 • Man ogillar kyrkans ståndpunkter: Svenska kyrkan tar ställning i en rad olika frågor, till exempel hbtq-frågor och abort. Om du inte håller med om kyrkans ståndpunkter kan det vara en anledning att lämna.
 • Man vill inte betala kyrkoavgift: Kyrkoavgiften finansierar Svenska kyrkans verksamhet. Om du inte vill vara med och betala kyrkoavgift kan du lämna.

Hur lämnar man Svenska kyrkan?

Att lämna Svenska kyrkan är en enkel process. Du behöver bara göra en anmälan till din församling. Du kan göra anmälan på tre olika sätt:

Genom post

Skriv ut en blankett från Svenska kyrkans webbplats och fyll i den. Skicka sedan blanketten per post till din församling.

Via online

För att gå ur Svenska kyrkan online, följ dessa steg:

 1. Besök hemsidan: Gå till Uttradesvenskakyrkan.se.
 2. Fyll i formuläret: Ange dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och adress.
 3. Generera dokumentet: Ett förifyllt utträdesdokument skapas automatiskt.
 4. Signera dokumentet: Skriv under dokumentet och skicka det med det förbetalda kuvertet.
 5. Vänta på bekräftelse: Din församling skickar en bekräftelse på utträdet.

Göra det personligen

Du kan besöka din församling och göra en anmälan hos en präst eller annan anställd.

När du har gjort din anmälan kommer den att registreras av Svenska kyrkan. Utträdet gäller från och med den dag du gjorde din anmälan.

Vad händer efter att man har lämnat Svenska kyrkan?

När du har lämnat Svenska kyrkan:

 • Du slipper betala kyrkoavgift.
 • Du kan inte längre delta i vissa kyrkliga handlingar, till exempel dop, konfirmation och vigsel.
 • Du kan inte längre begravas på en kyrkogård.

Om du vill delta i kyrkliga handlingar eller begravas på en kyrkogård kan du bli medlem i Svenska kyrkan igen.

Viktiga punkter att tänka på

 • Tänk igenom ditt beslut noga innan du gör din anmälan.
 • Informera din familj och vänner om ditt beslut.
 • Ta reda på vad alternativen till Svenska kyrkan är.
 • Kontakta Svenska kyrkan om du har några frågor.

Avslutande tankar

Att lämna Svenska kyrkan kan vara ett stort beslut, men det behöver inte vara svårt. Genom att följa tipsen i den här guiden kan du göra processen så smidig som möjligt.