Vad han menar med svaret är att de redan fått medarbetare som bättre förstår sina egna och andras beteenden och lättare kan kommunicera med varandra, vilket ger effektivare och trevligare samarbeten för alla. Att de dessutom kommer att lära sig stresshantering, att anpassa arbetsplatserna på bästa sätt och att arbeta för en inkluderande arbetsmiljö ser de fram emot.


Clarion Hotel Winn har jobbat med sin värderingsgrund i över 15 år och tar detta med sig till varje ny medarbetare, samtidigt som de ständigt påminns om vad de gemensamt kommit överens om i sin värdegrundstavla. Som många andra organisationer såg de förbättringsområden i sin senaste medarbetarundersökning och jobbar nu aktivt för att bli en ännu bättre arbetsplats. Detta är en arbetsgivare som väljer att satsa på sina medarbetare och göra sitt yttersta för att skapa en riktigt god social och organisatorisk arbetsmiljö.

När arbetet med Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare startade blev flera medarbetare ivriga att börja och "direkt började ett positivt snack spridas, där man pratade om kursen och hjälpte varandra" (Emma Norelius, Operation Manager Hotel & Sales på Clarion Hotel Winn).

För att ge medarbetarna ytterligare en upplevelse och en ännu bättre möjlighet att lära sig mer skapade Emma Norelius en fantastik övning tillsammans med medarbetarna. I denna fick de ta ställning till olika värdeord och påståenden och positionera sig vid de ord och påståenden som de själva kände igen sig i. Detta utvecklades sedan med ytterligare värdeord och påståenden i två nästkommande steg och den som ville fick byta position. Slutligen presenterades de olika färgerna enligt DISA-modellen. Mycket lärorikt och givande för samtliga! Denna övning sprider sig nu i organisationen.

Vi har fått möjligheten att ta del av övningen och har vidareutvecklat den. Vill du ta del av den och göra den med dina medarbetare? Meddela mig så skickar jag den till dig!

/Axelina Franzén
0709804045
axelina@hariett.se
http://www.praktiskarbetsmiljo.se
http://www.hariett.se