Sedan 2012 går Atreyu på Dormsjöskolan i Garpenberg, en skola för pojkar med neuropsykiatriska diagnoser. I skolan målar han tillsammans med sin lärare Lotta Göransson Hallklint. Atreyu använder bilderna som språk. Han har ett begränsat ordförråd och pratar inte. Han kan viska fram sitt namn och språket börjar komma mer och mer, berättar hans lärare. Men han pratar framför allt genom sina teckningar. Han tecknar varje dag och bilderna visar både seriefigurer och vardagliga saker. Det kan handla om att han ska åka till badhuset, vad han ska köpa i affären och hur det kan kännas att tappa en tand.

Atreyu tycker inte om stora folksamlingar men tränar på sociala situationer för att kunna hantera dem bättre. Det är mycket viktigt med framförhållning berättar Lotta. Inför mötet med museets konstpedagog hade han övat på att ta i hand och säga sitt namn. Han är glad över att få visa sina bilder på museet och tränar redan nu inför vernissagen den 28 oktober.