Den massiva pappersindustrin har fortfarande en stor påverkan på miljön, trots att många företag satsat på digitala lösningar, inte minst under de senaste tio åren. Böcker och tidningar har övergått till att bli digitala publikationer, men det finns även andra mer nischade branscher som anpassat sig till de moderna miljötrenderna.

Men för att ändra en så stor industri så krävs det enligt miljöaktivister att initiativen och åtgärderna kommer från forskare, myndigheter eller samhällsinstitutioner. I Sverige har tyngdpunkten legat på återvinning – en trend som dessutom varit framgångsrik. Modellen har i efterhand applicerats i många andra EU-länder och resultaten har varit framstående. En bransch som legat i framkant sedan start är spel- och underhållningsbranschen där man aktivt avstått från att producera fysiska spel som på sikt kan vara dåliga för miljön. Bland de digitala och innovativa företagen finns Casivo, som på sin hemsida https://www.casivo.se/ erbjuder de flesta spel som vi kanske är mest vana vid att spela i fysiska miljöer, till exempel spelhus, barer och klubbar. Genom att erbjuda ett bra utbud digitalt slipper man alltså onödiga kostnader såsom drift, el, vatten och värme – vilket annars är en förutsättning för att bedriva en fysisk spelverksamhet.

Annorlunda miljötänk på andra sidan Atlanten

I USA har konsumtionen av papper å andra sidan ökat. Marknaden är större och det finns generellt en större efterfrågan. För att förändra konsumenternas pappersberoende har ett antal forskare på University of California uppfunnit ett nytt sätt att tillverka papper på. Enligt universitetets offentliga presentation av pappersprojektet kan det nya pappret återanvändas hela 80 gånger. Fördelen är också att man kan skriva och trycka texter utan färg eller kemikalier. Det enda som krävs är dagsljus.

Tillsammans med University of California har forskargruppen även fått hjälp från Shandong University i Kina, Riverside och Lawrence Berkeley National Laboratory.

– Den viktigaste och mest utstickande detaljen som utmärker vårt arbete är uppfinningen av ett nytt färgskiftande och system som kan producera bläckfria papper. Det enda som behövs är ljus, och du kan få bort texter utan någon som helst bläck, förklarar Yadong Yin, professor i kemi.

– Vårt arbete tros bidra med stora ekonomiska och miljövänliga meriter för samhället, fortsätter han.

Återvinningen står för 40 procent av utsläppen

Du kanske undrar nu varför man inte bara återvinner papper istället? Enligt Phys.org är kemikalierna som används vid pappersåtervinning den största boven till miljöutsläpp. Av de totala utsläppen sägs 40 procent komma från just den här typen av utsläpp.

Enligt forskarna bakom det nya pappret kan det användas av alla som behöver skriva ner kortvarig information.

– Ja, vi tror att det kommer finnas många användningsområdet för vårt nya papper. Detta inkluderar allt från konsumtion till produktion av posters, nyhetstidningar, anteckningsböcker och mycket mer, säger Yin.