– Hur ska unga människor få kunskap om vilka yrken/arbeten som finns om de inte får komma ut och se det i verkligheten? Ja det kan man verkligen fråga sig säger Kalle Wahlström, Samordnare av Trossen. Trossen bidrar just till att öka och utveckla elevernas intressen så att de kan göra bra val till gymnasiet/yrkesval. Under webbinariet kommer alla deltagare förhoppningsvis att bli inspirerade och inse hur viktigt det är för unga människor att få besöka olika arbetsplatser.

Genom att vara med i Trossen kan en arbetsplats/ett ge en ung människa chansen att kanske för första gången se hur arbetslivet fungerar, samtidigt som arbetsplatsen kan få nya perspektiv på sin egen verksamhet.
– Att vara med i Trossen är ett sätt att bidra till samhällsnyttan och ett smart och enkelt koncept för att ge unga människor bilder av arbetslivet, hälsar Kalle.

Inbjudna är: Trossenarbetsplatserna, Skolledare, klassmentorer och Studie- och yrkesvägledare i Gävle kommun.
Vi kommer även att bjuda in intresserade skolledare och studie- och yrkesvägledare från övriga kommuner i länet.

Medverkande
Eva Cooper, företagarna och Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv kommer att hålla i mötet och även bl.a. dela med sig av varför de anser att Samverkan Skola- Arbetsliv är viktigt,

Birgit Elonen, egenföretagare, MURTEK AB, och ordförande i företagarna Gävle kommer att dela med sig av sina erfarenheter av lång medverkan i Trossenkonceptet,
Tobias Winterliv, numera verksamhetschef i Utbildning Gävle, delar med sig av sina Trossenerfarenheter, både som lärare, skolledare och nu verksamhetschef.

Ulla Hägglund, Skolledare, Stora Sätraskolan, kommer att ge oss ett rektorsperspektiv av konceptet.

Kalle Wahlström, Samordnare av Trossen, kommer att ge oss visioner för framtiden gällande Trossen.

 

Anmälan och frågor kring mötet eller Trossen- hör av er till Kalle Wahlström, 070 – 414 10 22, karl_goran.wahlstrom@gavle.se