Inget riksdagsparti ifrågasätter idag Sveriges EU-medlemskap. I den mån Sveriges förhållande till EU diskuteras handlar det oftast om på vilka områden och i vilken riktning Sverige bör påverka det fortsatta samarbetet inom Unionen.

- Tyska och franska politiker styr i tilltagande utsträckning vår svenska vardag. Storleken på din elräkning och viloperioderna på jobbet är bara några exempel i mängden. Det sistnämnda har bland annat fått blåljuspersonal att säga upp sig över hela landet. Nu är det på tiden att vi får till en sansad och saklig debatt om det svenska EU-medlemskapets vara eller icke vara, säger Ulf Ström, ordförande, Swexit (www.swexit.org).

Debatten som går av stapeln i Europahuset, Stockholm, den 23 januari kl. 18.00 tar ett nytt grepp genom att ställa en EU-företrädare, Jonathan Lundell, Politiskt sakkunnig till EU-ministern, mot en EU-motståndare, Ulf Ström, ordförande, Swexit, för att besvara frågan ”Är dagens EU det vi röstade för 1994? Om inte, hur förhåller vi oss till det? Mer information om debatten och anmälan om deltagande finns på www.eu-debatt2024.se.

Debatten arrangeras av Medborgarrättsrörelsen i Sverige (www.mmrs.se). En organisation som genom debatt och andra projekt verkar för att stärka den svenska demokratin.

- Vi i Medborgarrättsrörelsen har som ändamål att stärka medborgarnas frihet och rättssäkerhet genom folkstyre, vars författning bygger på maktdelningslärans principer. Detta och inte minst folkstyret spelar ju direkt in på konsekvenserna av vårt EU-medlemskap. Det känns därför helt naturligt för oss att arrangera den här EU-debatten, säger ordföranden i Medborgarrättsrörelsen i Sverige Leif V Erixell. 

Sveriges EU-medlemskap har över tid blivit en icke-fråga i den offentliga debatten. En av förklaringarna till att bara sex av tio väljare kan ange vilket år nästa EU-val äger rum, enligt en nylig opinionsundersökning från Ipsos.

- Vi behöver få upp frågan om det svenska EU-medlemskapets för- och nackdelar, särskilt när det gäller svenskt självbestämmande, på den politiska agendan och ut till folkflertalet, avslutar han.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Ström, ordf, Swexit (www.swexit.org),
Tel: 0733-24 82 90, E-post: ulf.strom@swexit.org

Leif V Erixell, ordf, Medborgarrättssrörelsen i Sverige (www.mrrs.se)
Tel: 0707-49 14 53, E-post: info@mrrs.se