Med 8,1 miljarder kronor de kommande tre åren, det räcker till 15000 tillfälliga
Arbetsmarknads och utbildningsplatser 2012 och 8500 året därpå, detta tillsammans med infrastrukturinvesteringar ska det möta inbromsningen i konjunkturen.
Vi Moderater för hela Sverige!
Anders Jämthagen (M)