Socialdemokraterna vill höja inkomstskatten, fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och höja restaurangmomsen. De vill minska RUT- och ROT-avdragen och införa en ny så kallad vägslitageavgift. Totalt vill Socialdemokraterna höja skatten med över 20 miljarder kronor och istället använda pengarna till utbyggda bidragssystem. Med stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna de offentliga finanserna och vår framtida välfärd.
Alliansens arbetslinje står mot Socialdemokraternas bidragslinje.
Bara genom en fortsatt arbetslinje tryggar vi välfärden. Så tar vi ansvar för hela Sverige.

Anders Jämthagen
Moderaterna
Gävle