Vi har frågat några aktörer med anknytning till branschen och besöksnäringen generellt hur de ser på saken. Här möter vi entreprenören Jonas Larsson som driver Tevsjö Destilleri i Järvsö, Hälsingland.

Vad är din inställning till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker och vad baserar du de synpunkterna på?
– Jag personligen tycker det borde vara en självklarhet att tillåta gårdsförsäljning. Jag baserar det på det faktum att det faktiskt fungerar i stora delar av världen och framförallt i nästan hela Europa.
Vi har i Sverige otroligt svårt att få en bra ekonomi i vår produktion utan en bra möjlighet att också få sälja de produkter vi producerar på plats. Tyvärr är det inte allt för lätt att som småskalig producent kunna möta upp de krav som ställs via Systembolaget. Sedan är det också ett faktum att de flesta som besöker en produktionsanläggning och skulle ha köpt produkter på plats sällan kommer tillskott att verkligen engagera sig i att faktiskt göra en beställning senare via Systembolagets beställningssortiment. Det blir för struligt och man tappar kunden i den hanteringen.
Det är inte heller hållbart i ett längre perspektiv att det måste vara flera mellanhänder för att sälja småskalig produktion. Produktionen är ofta redan är kostsam och att då lägga till både logistiktjänster samt eventuella grossister samt Systembolagets påslag gör produkterna ytterligare dyrare och mindre konkurrenskraftiga jämfört med större och mer industriell produktion.
Man har helt enkelt allt för svårt som småskalig producent att kunna sälja sina produkter och få en lönsam rörelse i Sverige med nuvarande regelverk.

Har du själv någon gång besökt lokala hantverkare eller dryckestillverkare och hur var den upplevelsen?
– Flera gånger både i Sverige och utomlands. Nästan alltid tycker jag att det är en fantastisk upplevelse att få se den hantverksmässiga produktionen och att få träffa eldsjälarna bakom de unika produkterna.

Vad anser du att en tillåten gårdsförsäljning skulle innebära regionalt och nationellt?
– För många producenter handlar det om ren överlevnad skulle jag säga. Det kan vara skillnaden att kunna plocka ut en liten lön för det jobb man verkligen lägger ner i sitt företag. På det sättet får vi också starkare lokala företag som i sin tur bidrar med en starkare tillväxt regionalt.
Nationellt tror jag att det har en stor påverkan på hur man som utlänning ser på Sverige som turistland och är helt säker på att det kommer bidra positivt till den internationella turismen.

Tror du utredningsförslaget hotar folkhälsan?
– Övertygad om att det inte hotar folkhälsan alls faktiskt. Jag är helt säker på att de som verkligen har alkoholproblem fortsätter att få tag på sin alkohol på andra sätt precis som nu. De har heller aldrig varit eller kommer att vara kunder hos enskilda producenter av småskaliga ganska dyra hantverksprodukter.
Där anser jag att man hellre skall kolla på den massiva smugglingen av alkohol från främst Tyskland och försöka stävja denna. Det är ju idag inga problem att i stort sett vart man än i landet befinner sig kunna köpa billig öl, vin eller sprit från någon som smugglat själv eller distribuerar det åt någon annan.
Jag kan inte heller se vad som skulle vara farligare med att en enskild producent får sälja på gård när Systembolaget får erbjuda hemleveranser!


Namn: Jonas Larsson
Ålder: 45 år
Yrke/titel: VD
Verksamhet: Tevsjö Destilleri
Ort: Järvsö

Kontakt:
Jonas Larsson, VD
Telefon: 070-72 72 174
E-post: jonas@tevsjodestilleri.se

För mer information se https://tevsjodestilleri.se
Systembolagets information https://www.systembolaget.se/bestalla-och-handla/hemleverans