Trots att den tidigare modellen bevisligen har brister, håller myndigheten envist fast vid samma upphandlingsmodell. Modellen, som är baserad på pris per kursdeltagardag (KDD), visar sig vara ohållbar för trafikutbildare som mig. Vi måste i praktiken ta ut ett pris som är baserat på den mest resurskrävande elevens behov, vilket innebär att vi riskerar ekonomisk ohållbarhet. Det är som att köpa ett snöre utan att veta dess längd — ett flagrant slöseri med skattemedel, särskilt i en tid då varje krona räknas. Dessutom ett i sig vansinnigt incitament att inte göra klart eleven då detta innebär att jag får mindre betalt för eleven, vilket gör att vi håller driftiga, duktiga människor kvar i en arbetsmarknadsåtgärd, när branschen skriker efter folk.

Upphandlingens tidsramar: en komisk absurditet

Upphandlingsprocessen visar på en slående brist på effektivitet och professionalism. För det första fick alla trafikutbildare ett e-postmeddelande där vi ombeds att inom två dagar ange vilken ledig kapacitet vi har de kommande tre veckorna. Fem dagar efter detta meddelande kommer en påminnelse som ger oss ytterligare fem dagar på oss att svara. Hela sju dagar efter detta ombes vi att komma in med ett pris och det med en deadline på bara några dagar. För att sätta detta i perspektiv: Ett e-postmeddelande med detta anbud skickades ut en torsdag kl 15, med deadline för prisangivelse måndagen därpå efter kl 12.00.

Oförutsägbara krav och förändringar

När man ställer frågor kring upphandlingens krav, bemöts man med generella svar som inte bidrar till någon klarhet. Ett sådant svar skickas ut på en fredag vid 16-tiden, för att sedan följas av total tystnad under helgen, inklusive den kommande måndagen. Denna tidsram gör det mycket svårt för oss att räkna och planera och den generella bristen på tydlighet är mycket frustrerande. Än mer förbryllande är att nya krav tillkommer efter att pris har lämnats, vilket förändrar spelreglerna på ett oacceptabelt sätt. Dessutom i första mailet så var det 19 utbildningar som efterfrågades, sedan fanns det bara 14 kvar, då resterande utbildningar hade gått vidare till annan ort enligt arbetsförmedlingen. Kan man ens göra upphandlingar på detta vis enligt lag?

Yrkesutbildning eller yrkeskompetens: en viktig distinktion

Ett annat problematiskt aspekt av denna upphandlingsprocess är att det är oklart om det är en yrkesutbildning eller ett antal yrkeskompetenser som upphandlas. Denna distinktion har en stor inverkan på både prissättning och tidsåtgång. Till exempel, det som en tidigare leverantör har beräknat skulle ta 40 veckor, skulle kunna göras på mellan 6 och 12 veckor om det räknas i yrkeskompetenser istället.

För en sundare bransch: fokus på kvalitet snarare än pris

Arbetsförmedlingen borde överväga att ändra sin upphandlingsmodell. Istället för att fokusera på en oprecis prisstruktur, bör man sätta en fast summa baserad på ett genomsnittligt pris i landet. Detta skulle kunna balansera fältet och skapa en sundare konkurrenssituation där kvalitet blir det avgörande kriteriet.

Om det finns behov av att förstå branschens krav bättre, står jag gärna till tjänst med min nära 30 års erfarenhet som trafikutbildare och åkare. Det är bara att höra av sig.

Allra ödmjukast!

Pär Dahlstedt
073-839 29 89
Skolchef
Svea TrafikCenter
https://sveatrafikcenter.se
https://bomhustrafikskola.se