Berörda av mötet med systrarna Hédi Fried och Livia Fränkel, båda överlevande från Auschwitz och med Julie Lindahl som är barnbarn till en SS-officer i den tyska armén under andra världskriget skrev Adolphson & Falk tre låtar. 

”Vi blev djupt berörda av dessa möten. Det har varit starkt engagerande att skriva sånger och söka efter rätt uttryck för att trovärdigt kunna stödja så starka och mörka berättelser som dessa”, säger Adolphson & Falk 

Samtalen ledde fram till tre sånger om deras mörka minnen, tre berättelser, tre dedikationer. Sångerna är skrivna för att stödja Hédis, Livias och Julies viktiga arbete med att förmedla och levandegöra historier som inte får glömmas bort, någonsin. 

”När vi första gången hörde sångerna fick vi gåshud över hela kroppen. Oerhört gripande och fina sånger. Stort tack för att ni tillverkade dessa”. /Hedi Fried och Livia Fränkel 

”När jag fick höra Julies sång slogs jag av dess empati och sanning. Den fångar känslan av att bära på en stor skuld som inte tillhör en själv och, genom den vackra musiken, visar vägen framåt”.  /Julie Lindahl 

Mer info och kontakter
www.adolphsonfalk.se, 
www.facebook.com/AdolphsonFalk

Promotion: Enmusa Music, Anette Ståhl, anette@enmusamusic.com, 0707-180 120, www.enmusamusic.com
Konsert & Projektledning: MTA Production, Hilda Sandgren, hilda@mtaprod.se, 0704-408 500 www.mtaprod.se
Distribution: Playground Music, Lars Tengroth, tengroth@playgroundmusic.com 0703 755 099 www.playgroundmusic.se