Zoara-Smycken.se är ett företag som säljer modesmycken online och ingår tillsammans med Silvermama.se i JWLY Online HB. Sedan tidigare graverar och stansar Silvermama fina smycken i både 316 stål och äkta 925 Sterling Silver. Zoara Smycken har varit helt forkuserat på prisvärda Stålsmycken i många olika variationer där Halsband och Armband men även Parsmycken har en självklar plats.

Zoara Smycken kommer att expandera kraftigt de kommande månaderna. Våra funderingar har varit att utöka med både Silver och solid Guld. Efter tidigare försök hos Silvermama med 925 Silver att gravera och bearbeta solid guld till en bredare kundkrets så har vi kommit fram till att marknaden för solida guldsmycken är alldeles för begränsad. 

Anledningen är troligen prissättningen, solid guld är betydlig dyrare än silver, samt att dessa smycken sällan används i vardaglig bruk (ringar är ett undantag). 925 Sterling Silver och 316 Stål används av den breda massan av våra kunder i vardagen och som modesmycken men även särskilda tillfällen.

Vi kommer av den anledning även i framtiden att uteslutande expandera med Sterling Silver och inte solid guld. Marknaden och efterfrågan är för begränsade och domineras av ett fåtal kända aktörer.