– För oss på 421 är det en självklarhet att vara med och driva utvecklingen i rätt riktning, säger Erica Ohlsson, CSR-ansvarig på 421. Vi har integrerat hållbarhetsfrågor i vår dagliga verksamhet och genom att arbeta med de globala målen och klimatkompensera ökar vi nu takten på vårt hållbarhetsarbete. 

Förra året utsågs en CSR-ansvarig på 421 och under 2021 har ett gemensamt arbete genomförts för att identifiera vilka av de globala hållbarhetsmålen som ska vara fokus under året. Mål 13, som handlar om att bekämpa klimatförändringarna är ett av dem. En åtgärd som 421 gör är att klimatkompensera genom satsningar på klimatprojekt tillsammans med GoClimate. Över 500 ton koldioxid klimatkompenseras för under året viket även inkluderar anställdas privata utsläpp. 
– Vi vill ta ansvar för vår klimatpåverkan och därför klimatkompenserar vi under 2021 för 525 ton koldioxid. Klimatkompensationen görs i samarbete med GoClimate som investerar i klimatprojekt. Det är glädjande att 421:s medarbetare blir klimatvänliga både på arbetet och i sin vardag. Med detta initiativ hoppas vi såklart kunna inspirera fler företag till att följa efter, hälsar Erica Ohlsson.

För mer information kontakta: 
Erica Ohlsson, Manager & CSR-ansvarig 421
Tel: 0737-45 29 17
erica.ohlsson@421.se

421 | Leading the Future of Finance
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM
www.421.se


Om 421
421 är ett managementkonsultbolag inom bank och finans. Företaget skapar värde genom att leda förändring driven av regelverk, behov av affärs- eller IT-transformation samt ändrade marknadsförhållanden. 421 kännetecknas av proaktivitet, entreprenörsanda och en familjär kultur. Företaget strävar efter att vara ledande inom sitt område och nå en hållbar tillväxt med ett högt förtroende på marknaden, bland anställda, hos kunder och partners.
Med ett aktivt hållbarhetsarbete vill 421 ta ansvar för sin klimatpåverkan, engagera medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare. 421 har som mål att genom sitt hållbarhetsarbete vara en förebild i branschen och att inspirera fler till att engagera sig. 

Om GoClimate
GoClimate är ett socialt företag som jobbar för att stoppa klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen. De utför beräkningar och klimatkompensering av klimatavtrycket för tjänsteföretag för att accelerera klimatarbetet. De tar fram klimatrapporter för extern och intern användning som belyser nuvarande framgångsfaktorer och kommande nästa steg för maximal nytta i organisationer. De erbjuder föreläsningar, workshops, presentations- och anpassade klimattjänster.
https://www.goclimate.com/se

Agenda 2030 och globala målen
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030
https://www.globalamalen.se/