PROJ. SPÅRTEKNIK UH

SPÅRTEKNIK UNDERHÅLL

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och prioriteringen av dessa.

Syftet med Huvudprojektet är att effektivisera underhåll och reparationer av järnvägsspåren i det svenska stamnätet, lokala järnvägsspår och i lokaltrafikens spårsystem såsom spåren för tunnelbanor och spårvagnar.

Visa:

PROJ. SPÅRTEKNIK UHs senaste material

Spårteknik Underhåll möte den 23 januari i Gävle

Spårteknik Underhåll möte den 23 januari i Gävle

(Artikel) Publicerad 10/1 kl. 13:03

Information om projektet, frågor och svar. Under mötet kommer det att presenteras och diskuteras behoven för förbättringar av JVG-Underhållet, avseende Arbetse...

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng