Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft. Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar. Svenskt Näringsliv och arbetsgivareförbunden värnar kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov.

För mer information se:
http://www.svensktnaringsliv.se

Visa:

Svenskt Näringslivs senaste material

Politiker! Våga tänja på gränserna i reformarbetet!

(Artikel) Publicerad 5/12 kl. 00:01

Arbetsmarknadsläget är fortsatt starkt i Gävleborgs län, men AF:s senaste verksamhetsstatistik för oktober över antalet nyanmälda jobbplatser på Platsbanken väc...

Höja skatten eller effektivisera?

Höja skatten eller effektivisera?

(Artikel) Publicerad 7/11 kl. 00:01

Det är allmänt känt att kommuner presterar olika vad gäller kvalitet i utförda tjänster och kostnader för de samma. Vissa kommuner levererar hög kvalitet i förh...

Varför dissar regeringen kvalitetsspåret?

(Artikel) Publicerad 10/10 kl. 00:10

I slutet av augusti, lagom till skolstarten, presenterade regeringen sin överenskommelse med vänsterpartiet om hur vinsterna i välfärden ska stoppas. I princip ...

Hofors i topp

Hofors i topp

(Artikel) Publicerad 26/9 kl. 09:35

Gävleborgs bästa företagsklimat finns i Hofors samtidigt som Ovanåker är årets klättrare i länet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som ...

Regionen behöver riktiga jobb - inte konstgjorda åtgärder

Regionen behöver riktiga jobb - inte konstgjorda åtgärder

(Artikel) Publicerad 12/9 kl. 23:59

Att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 var ett av statsminister Stefan Löfvens viktigaste vallöften 2014. Men med mindre än tre år kvar är Sverige ...

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng