Vilket betyg får det lokala företagsklimatet?

9/5 kl. 00:01

Spänningen är olidlig – hur ser resultatet av enkätsvaren för det lokala företagsklimatet ut i år? Den 22 maj vet vi svaret.

Förra året sjönk det nationella betyget till rekordlåga nivåer. I Gävleborg gav företagen i hela sju av tio kommuner ett sämre betyg av det lokala företagsklimatet än mätningen året innan.

Totalt svarade 979 företag i länet på förra årets enkät som genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Förra året förbättrades betyget av det lokala företagsklimatet i Ockelbo, Hofors och Ovanåker. Ockelbo hade också kraften att ta sig över gränsen för betyget ”godkänt”. Sandviken och Nordanstig föll däremot ner till gränsen för betyget ”godkänt” och Hudiksvall tappade för tredje året i rad och hamnade under ”godkänt” betyg.

Attityderna till företag och företagande var ett område som de svarande företagen pekade på som viktigt att förbättra både lokalt och nationellt. Upphandling, tillämpning av lagar och regler samt tillgång på relevant kompetens var andra områden i enkäten som fick låga betyg. Den enda kommun som stod ut i enkätresultatet vad gäller en klar förbättring inom områdena upphandling, osund konkurrens och tillämpning av lagar och regler var Hofors. Här hade kommunen fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet kring att stärka dialogen och ge tydligare information för att långsiktigt förbättra företagsklimatet.

Men - att så många kommuner i Gävleborg tappade i förra årets mätning är både oroväckande och alarmerande. Kommunerna i länet befinner sig i en omvälvande tid med omfattande utmaningar som låg utbildningsnivå, hög öppen arbetslöshet, svårigheter med rekrytering och matchning, högt skattetryck, ökad försörjningsbörda och låg andel företagsamma personer av befolkningen. Hela länet är i stort och starkt behov av ett förbättrat företagsklimat för tillväxt och utveckling.

Det är av yttersta vikt att frågan om det lokala företagsklimatet tas på allvar i de tio kommunerna i länet och kommer högre upp på den kommunala agendan – både i politiken och i tjänstemannaledet. För att det ska fungera krävs det mod och tålamod i en långsiktig gemensam plan med kontinuerlig uppföljning och utvärdering tillsammans med de lokala företagen. Får kommunerna det arbetet att fungera lokalt är mycket vunnet och länet kan bygga på fler företagsamma människor och fler företagare som skapar jobb för överlevnad framåt.

Ser fram emot att presentera årets enkätsvar den 22 maj och hoppas, hoppas att arbetet lokalt med att förbättra företagsklimatet verkligen har startat i samtliga kommuner. Det är vi värda!

Lotta Petterson
Regionchef Svenskt Näringsliv


Alla kommuners betyg och hur undersökningen görs finns på http://www.foretagsklimat.se

Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat som släpps i september.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Medlem sedan 2013-02-12

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svensk... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng