Roger Hydén, Enerco Group.

Så är det att vara affärsman, entreprenör och förnyare

15/5 kl. 07:00

Roger Hydén, arbetande styrelseordförande, tar här till orda och då handlar det om, entreprenörskap, riskvillighet, bygden och människorna, motivationen och om fortsatt expansion och långsiktighet.
När jag lämnade mitt tidigare arbete skulle jag mycket väl ha kunnat ägna mig åt motorsporten, fastigheterna och familjen! – Men det blev inte så!
I vart fall har det blivit mindre av dessa viktiga ting, än jag trodde då.
Och den 7 februari 2015 startades istället, vad som nu är Enerco Gruppen, med verksamheter inom underhållsrelaterade industritjänster.

För mig är entreprenörskap att se och noga utvärdera möjligheter, vara avvaktande och försiktig och försöka förstå berörda människor och deras potential, inställning, tankar, vilja och motivation och kanske peka ut mål och ingjuta hopp och förståelse där det behövs.

När vi sedan har fattat ett beslut så lägger jag ned mycket arbete för att nå de mål som har fastlagts. Här gäller envishet, att se till att få löst knutar och problem och gå vidare, och det så länge målet fortfarande finns där framme!

Våra viktigaste kunder är storföretagen inom stål- och processindustrin, och vi lägger verkligen manken till för att hjälpa dem att bibehålla och öka sin konkurrenskraft.

Vårt fokus ligger där på att se till att kundernas produktionsanläggningar kan drivas optimalt. Det förutsätter kvalitet, i förebyggande och avhjälpande maskinellt underhåll och industriell rengöring, och det med både duktigt folk och snabbleveranser av nödvändiga reservdelar.

Nybyggnad och om- och tillbyggnad av produktionsanläggningar gör vi också, och där ställer vi upp med konstruktion, automation, ventilations- och VA-teknik.

Förutom goda medarbetare, så har vårt kundfokus hjälpt oss att utnyttja våra verkstäder i stort sett fullt ut och att ge intressanta arbetsuppgifter till våra medarbetare.

Det har gjort det möjligt för oss att gå från noll till ca 300 anställda på mindre än 2 år!

Enerco Gruppen består f n av ett halvt dussin företag under stark utveckling, och vi har idag företag i Hofors, Sandviken, Gävle, Avesta, Borlänge, Ludvika och i Södertälje.

Alla dessa orter, utom Södertälje, är relativt små bruksorter. Alla med sin speciella kultur och historia, som jag alltid måste respektera. Jag är ju själv uppvuxen på den lilla orten Torsåker i Hofors kommun!

Och därför vet jag hur oerhört viktiga arbetsplatserna är på dessa orter. Om jag skall rannsaka mig själv, så måste jag konstatera att ett och annat åtagande, och de därtill kopplade investeringarna, har gjorts med hjärtat och med andra kanske sociala hänsyn, istället för med tuffa kalkyler.
På lite längre sikt, kommer det säkert att visa sig vara rätt väg!

Roger Hydén är 52 år, och har hela sitt liv verkat inom industrin. Han är styrelseledamot i ett tjugotal företag och organisationer, varav i ett halvt dussin såsom arbetande styrelseordförande.

För mer information, kontakta gärna
Enerco Group AB
Pumpverksgatan 23, 813 91 Hofors
0290-218 70
info@enerco.se

Horst Mueller

Horst Mueller

Medlem sedan 2007-06-13

Tekn.lic. Aktiv pensionär.

Lång industriell erfarenhet. Praktiskt lagd akademiker med general management bakgrund från både internationella oc... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng