Ny fabrik, nytt samarbete och ny Vd

29/5 kl. 06:59

Höganäs Bjuf AB, som finns här i regionen med dotterbolaget Macon AB på Elektrikergatan i Gävle, är verkligen på G!
Här handlar det om högkvalitativa eldfasta tegel och massor för stål-, massa & pappers- och cementindustrin samt många andra industrier.
Man är ledande på den nordiska marknaden och har en avsevärd verksamhet utomlands.
Nyligen invigde man världens...

...idag modernaste fabrik i Bjuv, Skåne för tillverkning av monolitiska material (eldfasta massor).
Material som är avsedda för temperaturer på över 540 grader Celsius och upp till minst 1 600 grader och som tål korrosion i svåra miljöer.

Fabriken är på ca 1 000 kvadratmeter och har en produktionskapacitet på över 30 000 ton / år.

För att bättre kunna serva stålindustrin har man nu också en ny global samarbetspartner i INTOCAST AG för s k vitt material.
Samarbetet kommer att ge en avsevärd volymökning för båda företagen.

Hanna Landell är ny vd från den 1:a maj. Hanna kommer från jobbet som affärs- och verksamhetsutvecklare inom Borgestadskoncernen.
Innan dess arbetade Hanna för Sandvik i fem år och jobbar nu målmedvetet med att driva på Höganäs Bjufs fortsatta positiva utveckling.

Höganäs Bjuf tillverkar högkvalitativa eldfasta material.
Med egen produktion i Sverige av både tegel och monolitiska produkter, har man ett komplett sortiment av eldfasta produkter och nyckelfärdiga lösningar.
Höganäs Bjuf har f.n. ca 120 medarbetare, två produktionsenheter i Bjuv, dotterbolag på Cypern och i Malaysia samt försäljning ute i Europa. Omsättning är på ca 300 MSEK/år.

Kontakta gärna Hanna Landell och hennes medarbetare för mer information:

Höganäs Bjuf AB
Tel: +46 42 855 00
070-309 13 04
info@hoganasbjuf.se
http://www.hoganasbjuf.se

Horst Mueller

Horst Mueller

Medlem sedan 2007-06-13

Tekn.lic. Aktiv pensionär.

Lång industriell erfarenhet. Praktiskt lagd akademiker med general management bakgrund från både internationella oc... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng