Den 2 maj ska deklarationen senast vara inskickad till Skatteverket och från och med idag den 21 mars kan du deklarera digitalt.

Deklarationsdags - tips och råd

7/4 kl. 14:13

Även om du inte fått pappersdeklarationen än kan du redan nu, deklarera digitalt. Nytt för i år är att du har möjlighet att få eventuell återbäring redan innan påsk. Länsförsäkringars privatekonom ger tips om avdrag och annat som är bra att tänka på.

Den 2 maj ska deklarationen senast vara inskickad till Skatteverket och från och med idag den 21 mars kan du deklarera digitalt. Om du har uppgett bankkonto och deklarerat via sms, app, e-tjänst eller ringt in betalas eventuell återbäring ut redan under vecka 23.

Återbäring innan påsk

Nytt för i år är att om du deklarerar i appen eller på skatteverket.se utan ändringar eller tillägg, senast 29 mars, kan du få tillbaka eventuell återbäring innan påsk. Det förutsätter dock att du skaffat digital brevlåda och anmält konto senast 26 mars.

För dig som sålt en bostad under förra året

Har du sålt din bostad under förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när du får pengarna från försäljningen. Du betalar 22 procent i skatt på vinsten.

Har du köpt eller kommer att köpa en bostad har du möjlighet att skjuta upp kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov. För att få uppskov måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Tidigare fick uppskovsbeloppet vara högst 1 450 000 kronor per bostad men efter den 21 juni 2016 är taket för uppskov borttaget. För dig som köper bostad under perioden mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 är taket helt slopat. På uppskovsbeloppet betalar du sedan en årlig skatt på cirka 0,5 procent.

Får du en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt. Men vissa undantag finns.

Tänk på att den som är ägare eller blir ägare till en fastighet den 1:a januari, ska betala fastighetsavgiften för hela året.

Skattereduktion för husarbeten RUT- och ROT-avdrag

ROT-avdraget är numera 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT-avdrag måste båda stå som ägare till bostaden och tillhöra samma hushåll. RUT-avdraget för personer under 65 år är 50 procent av arbetskostnaden upp till 25 000 kronor och för personer över 65 år upp till 50 000 kronor. ROT och RUT får tillsammans uppgå till max 50 000 kronor.

Tänk på att skattereduktionen för husarbeten dras sist, när övriga avdrag som exempelvis ränteavdrag är fråndragna. Därför är det viktigt att skatten som du betalar är minst lika stor som skattereduktionen, för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.

Använder du inte hela avdraget kan du föra över den outnyttjade delen till din partner som också måste vara delägare. Beskriv hur du vill fördela avdraget under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten.

För dig som arbetat på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete på annan ort, minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du göra avdrag för måltider och småutgifter med 110 kronor per dag, under den första månaden. Du kan även göra avdrag för dina faktiska boendekostnader eller med 110 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Det här avdraget kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Har du flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.

Uthyrning av bostad

Har du hyrt ut din privatbostad eller fritidshus under förra året, får du avdrag från hyresinkomsterna med dels 40 000 kronor och dels 20 procent av totala hyresinkomsten. Det innebär att du kan ha en skattefri hyresinkomst på 50 000 kronor. Inkomster utöver det beskattas med 30 procent.

Resor till och från arbetet

Du får avdrag för kostnader som överstiger 10 000 kronor. För att få avdrag för kollektivtrafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Skattereduktion för förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el som du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan matar in överskottet till elnätet, kan du under vissa förutsättningar få skattereduktion för detta.

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för kostnader som överstiger 5 000 kronor, för exempelvis skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten.

Kolla jämkningen

Har du skattejämkning för exempelvis ränteutgifter på bolånet, är det värt att kontrollera så att jämkningen inte ligger för högt. Det kan innebära att du betalar för lite inkomstskatt i år och riskerar att få kvarskatt om dina ränteutgifter har sänkts i år.

Kontrollera pensionssparande för att inte dubbelbeskattas

Om någon har missat att avdragsrätten för pensionssparande har slopats för de flesta och fortfarande betalar för det, är det hög tid att stoppa inbetalningen och styra om till ett annat sparande.

Se filmen där vår privatekonom ger tips inför deklarationen: https://youtu.be/s7z5rvlHbAg

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg

Medlem sedan 2015-04-02

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa try... Läs mer

Ladda ned

0:- Fri för nedladdning.

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng